Rachuba Płac – zajmuje się sprawami dotyczącymi wynagrodzeń:

 

  • obliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa i regulaminem płac
  • organizowanie wypłat wynagrodzenia
  • sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna
  • archiwowanie danych płacowych
  • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 

 

 

 

Autor: Eliza Tatarczak
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2014, godz. 13:51 - Małgorzata Bloch