Dokumenty do pobrania

 

I. Opis dokumentów finansowo-księgowych

   

Zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad opisu dokumentów finansowo-księgowych

 

Zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie elektronicznego obiegu dokumentów finansowo-księgowych (EOD)

 

II. Rozliczenie kosztów podróży służbowych

 

Zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi KUL z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju i poza jego granicami

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Ewidencja przebiegu pojazdu (PDF)

 

Stawki za 1 km przebiegu dla:

- samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm^3 - stawka 0,5214 zł

- samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm^3 - stawka 0,8358 zł

- motocykla - stawka 0,2302 zł

- motoroweru - stawka 0,1382 zł

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

 

 

III. Oświadczenie o potrąceniu z wynagrodzenia - tyt. rozliczenia delegacji, kosztów wyżywienia, pobytu (OŚW)

 

IV. Inne akty prawne - Zarządzenia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

_____________________________________________________________

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona