Witamy na internetowych stronach Działu Finansowego.

 

Strona ta zawiera podstawowe dane kontaktowe Działu oraz umożliwia pobranie niezbędnych dokumentów w wersji elektronicznej.

 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 7 grudnia 2017 r. (§23 załącznika nr 1), do zadań Działu Finansowego należy:

 

  • kontrola stanu zobowiązań i płynności finansowej Uniwersytetu;
  • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • obsługa finansowa projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych;
  • nadzór nad kasami fiskalnym;
  • wsparcie jednostek organizacyjnych w zakresie finansów, w tym organizowanie szkoleń wewnętrznych;
  • sporządzanie dokumentów niezbędnych do realizacji wypłat, w tym list płac, stypendiów i innych;
  • współpraca z bankami zapewniającymi obsługę Uniwersytetu;
  • nadzór nad prawidłową realizacją i zabezpieczeniem operacji bankowych;
  • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;
  • weryfikacja i aktualizacja danych dotyczących kontrahentów Uniwersytetu.

 


 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2015 r. została zamknięta Kasa Główna KUL w siedzibie Uniwersytetu przy Al. Racławickich 14 w Lublinie.


Równocześnie przypominamy, że wpłat na rzecz KUL można dokonywać osobiście bez prowizji w oddziałach Banku PEKAO S.A, a także przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu: 59 1240 2382 1111 0000 3926 2147

Wypłaty gotówkowe realizowane będą w formie autowypłaty w oddziałach Banku PEKAO S.A.

 

Autor: Tomasz Urawski
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2018, godz. 15:07 - Katarzyna Zięba