Dział Finansowy


Witamy na internetowych stronach Działu Finansowego.

 

Strona ta zawiera podstawowe dane kontaktowe Działu oraz umożliwia pobranie niezbędnych dokumentów w wersji elektronicznej.

 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 25 września 2019 r. (§28 załącznika nr 1), do zadań Działu Finansowego należy:

 

 • kontrola stanu zobowiązań i płynności finansowej Uniwersytetu;
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • obsługa finansowa projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych;
 • nadzór nad kasami fiskalnym;
 • wsparcie jednostek organizacyjnych w zakresie finansów, w tym organizowanie szkoleń wewnętrznych;
 • nadzór nad obiegiem dokumentów finansowo-księgowych i przestrzeganiem przyjętych procedur wewnętrznych;
 • sporządzanie dokumentów niezbędnych do realizacji wypłat, w tym list płac, stypendiów i innych;
 • współpraca z bankami zapewniającymi obsługę Uniwersytetu;
 • nadzór nad prawidłową realizacją i zabezpieczeniem operacji bankowych;
 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;
 • weryfikacja i aktualizacja danych dotyczących kontrahentów Uniwersytetu.

 


 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2015 r. została zamknięta Kasa Główna KUL w siedzibie Uniwersytetu przy Al. Racławickich 14 w Lublinie.


Równocześnie przypominamy, że wpłat na rzecz KUL można dokonywać osobiście bez prowizji w oddziałach Banku PEKAO S.A, a także przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu: 59 1240 2382 1111 0000 3926 2147

Wypłaty gotówkowe realizowane będą w formie autowypłaty w oddziałach Banku PEKAO S.A.

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona