Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii


Aktualnie realizowane tematy badawcze:


Psychologia społeczna:

 • Funkcjonowanie jednostki w układach społecznych;

 • Analiza przemian społecznych w Polsce - badania podłużne;

 • Altruizm a relacje interpersonalne;

 • Psychospołeczne uwarunkowania postaw wobec narodu i ojczyzny;

 • Psychologiczne i ekonomiczne wyznaczniki gotowości do migracji.

Psychologia religii:

 • Osobowościowo - egzystencjalne korelaty religijności;

 • Psychologiczne aspekty doświadczania Sacrum;

 • Metody badania religijności;

 • Religijność a sytuacje trudne;

 • Relacje interpersonalne a relacje do Boga;

 • Narcyzm a religijność;

 • Uwarunkowania i funkcja religijności.

Autor: Michał Wiechetek
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2008, godz. 17:25 - Michał Wiechetek