W sprawie metod do badania religijności proszę zwracać się do następujących Autorów:

 

Skala Centralności Postawy Religijnej W. Prężyny – dr Rafał Bartczuk(bartczuk@kul.pl)

Skala Intensywności Postawy Religijnej W. Prężyny – dr Rafał Bartczuk (bartczuk@kul.pl)

Skala Kryzysu Religijnego W. Prężyny – dr Rafał Bartczuk (bartczuk@kul.pl)

Skala Spójności Przekonań Religijnych – dr W. Chaim (wchaim@redemptor.pl)

Skala Lęku i Fascynacji – dr J. Szymołon (szymolon@kul.pl)

Skala Personalnej Relacji do Boga – dr M. Jarosz (mjarosz@kul.pl)

Kwestionariusz Więzi z Bogiem – dr Rafał Bartczuk (bartczuk@kul.pl)

Skala Religijnego Systemu Znaczeń – dr hab. D. Krok (dkrok@post.pl)

Przeżywane Relacje do Boga – dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL (sliwak@kul.pl)

Skala Przekonań Postkrytycznych – dr Rafał Bartczuk (bartczuk@kul.pl)

Skala Centralności (C15) Hubera – dr Beata Zarzycka (zarzycka@kul.pl)

Skala Emocji do Boga (EtG) – dr Beata Zarzycka (zarzycka@kul.pl)

Skala Religijnego Radzenia Sobie (Brief RCOPE) – dr M. Jarosz (mjarosz@kul.pl)

Kwestionariusz do badania religijnych strategii radzenia sobie ze stresem – dr E. Talik (etalik@kul.pl)

Autor: Karol Goral
Ostatnia aktualizacja: 10.02.2016, godz. 09:10 - Michał Wiechetek