W 2022 roku Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II znalazł się w elitarnym gronie wydawców przyjętych w poczet członków Committee on Publication Ethics (COPE) - międzynarodowej organizacji mającej na celu kształtowanie i promowanie wysokich standardów etycznych w publikacjach naukowych. Jednocześnie status członków uzyskało 17 czasopism wydawanych (lub współwydawanych) przez KUL, w tym czasopisma Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL:

Review of European and Comparative Law

Studia Prawnicze KUL

Studia z Prawa Wyznaniowego

 

Autor: Agnieszka Dębska
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2022, godz. 11:20 - Marta Ordon