AKADEMIA PRAWA

WYDZIAŁU PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI KUL

 

Akademia Prawa ma na celu przekazanie uczniom szkół średnich, rozważających kontynuowanie edukacji na studiach prawniczych lub administracyjnych, wiedzy z różnych gałęzi prawa oraz umiejętności pisania prostych pism procesowych. Projekt wypełnia lukę w edukacji szkolonej, ponieważ obejmuje materiał wymagany podczas matury z przedmiotu wiedza o społeczeństwie, także na poziomie rozszerzonym. Dzięki temu jego uczestnicy w lepszym stopniu zostaną przygotowani do matury z tego przedmiotu. Doświadczenie naszych pracowników, zdobyte w czasie prowadzenia uniwersyteckich powtórek przedmaturalnych z WOSu oraz zajęć z edukacji prawniczej w szkołach ponadpodstawowych ugruntowały nas w przekonaniu, iż posiadanie świadomości prawnej ułatwia młodzieży wejście w „dorosłe życie” i funkcjonowanie w nim (zawieranie umów, nawiązanie stosunku pracy itd.)

 

Czym jest Akademia Prawa? To bezpłatne, cykliczne zajęcia mające na celu pogłębianie wiedzy prawniczej. Wykłady i warsztaty będą prowadzone przez pracowników naszego Wydziału, specjalistów z danej tematyki, którzy jako eksperci cechują się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale również wiedzą praktyczną zdobywaną w sądach, prokuraturach, kancelariach, urzędach oraz innych instytucjach państwowych lub prywatnych. Uczestnicy tegoż projektu otrzymają indeks WPPKiA KUL celem wpisywania zaliczeń z odbytych wykładów akademickich. Ukończenie „AKADEMII PRAWA” zakończy się konkursem wiedzy o prawie i uroczystym wręczeniem certyfikatów „Młodego Adepta Prawa WPPKiA KUL”. Pytania do testu końcowego zostaną ułożone przez prowadzących, adekwatnie do realizowanego przez nich na zajęciach materiału. Zwycięscy konkursu wiedzy o prawie otrzymają indeksu Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na dowolnie wybrany przez nich kierunek studiów z aktualnej oferty dydaktycznej WPPKiA KUL. Trzech Laureatów oraz dwóch finalistów konkursu zostanie przyjętych na studia prawnicze z pominięciem procedury kwalifikacyjnej.

 

Akademia Prawa obejmuje sześć zjazdów rozłożonych na dwa latach. Zajęcia będą odbywały się w Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dzięki czemu młodzież szkolna będzie mogła poczuć uniwersytecki klimat i poznać zasady studiowania na uczelni wyższej.

 

 

Prowadzący zajęcia Akademii Prawa

 

Harmonogram Akademii Prawa WPPKiA KUL I rok, 2023/2024

 

Uroczyste otwarcie Akademii Prawa WPPKiA KUL

 

https://www.kul.pl/akademia-prawa-wppkia-kul,art_104648.html

 

https://www.kul.pl/uroczyste-otwarcie-akademii-prawa-wppkia-kul,art_104656.html

 

Fotorelacja_Akademia_Prawa_WPPKiA.zip

 

Fotorelacja ze spotkania 27.10.2023 r.

 

 

 

 

 

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2023, godz. 10:22 - Agnieszka Dębska