Jedna z trzech katedr istniejących na Sekcji (w Instytucie) Historii od momentu utworzenia KUL w 1918 roku. Katedrę historii starożytnej zajmował przed wojną prof. Konstanty Chyliński, jeden z organizatorów nowej Uczelni w Lublinie, zatrudniony na KUL jako profesor zwyczajny historii starożytnej na Wydziale Nauk Humanistycznych w latach 1918-1935 (notabene wicerektor KUL w latach 1918-1921). Od 1947 roku kierował nią prof. Jan S. Łoś (od 1947 z-ca prof., w 1957 mianowany docentem, w 1961 prof. nadzw.), a adiunktem była dr Aleksandra Chodźko-Domaniewska (od 1951 do śmierci w 1955). Po przejściu na emeryturę prof. J. Łosia (w 1961) kuratorem katedry został prof. Zygmunt Sułowski. Jego opieka nad katedrą trwała aż do 1976 roku, kiedy to na stanowisko docenta przy katedrze powołany został dr hab. Edward Zwolski (zatrudniony na WNH od 1957 r. jako asystent; od 1965 r. – adiunkt, w 1976 habilitacja na UW i docentura, od 1992 do śmierci w 1997 – stanowisko prof. nadzw. KUL). Asystentem doc. E. Zwolskiego został w roku akad. 1979/80 mgr Krzysztof Gębura, od w 1992 r. mgr Lech Trzcionkowski (związany z Instytutem do 2013 r.); od 1997 r. mgr (obecnie dr hab.) Maciej Münnich. Ponadto od 2003 do 2009 roku w Katedrze pracował dr hab. Piotr Kochanek prof. KUL, obecnie kierownik Katedry Historii Bizancjum. Od 2003 do 2011 kierownikiem Katedry był prof. Krzysztof Narecki, poprzednio sprawujący przez dwa lata funkcję kuratora Katedry. W latach 2011-2012 ponownie był on kuratorem katedry. Od roku 2012 kierownikiem katedry jest dr hab. Maciej Münnich.


Obecnie przy Katedrze są zatrudnieni:
dr hab. Maciej Münnich (adiunkt od 2005),

 

Doktorantami są:

mgr Sebastian Długoborski

mgr Bartłomiej Proc


   Obszar badawczy Katedry obejmuje zarówno czasowo, jak i przestrzennie dość odległe zagadnienia. Koncentrują się one wokół dwóch tematów: historii religii starożytnego Bliskiego Wschodu (Maciej Münnich) oraz filozofii i religii starożytnej Grecji (Lech Trzcionkowski). Dokładniejsze dane, wraz z publikacjami, zawarte są na stronach www poszczególnych pracowników.

 

O trzech zasłużonych profesorach – filarach Katedry Historii Starożytnej więcej napisano we wspomnieniowych artykułach:
J. Smereka, Profesor Konstanty Chyliński, „Eos”, 40:1939, z. 1-2, s. 1-12;
E. Zwolski, Jan Stanisław Łoś, „Summarium” 3(23):1974, s. 289-291;
L. Trzcionkowski, Edward Zwolski (9 II 1932 – 19 IX 1997), „Zeszyty Naukowe KUL” 42:1999, nr 1-2, s. 235-244.
 
Opr. Krzysztof Narecki

Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2014, godz. 13:12 - Liliana Kycia