Informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

decyzją z dnia 12.12.2014 r.

nadał Wydziałowi Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

uprawnienie do prowadzenia studiów

II STOPNIA

o profilu ogólnoakademickim na kierunku

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Autor: Anna Położyńska
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2014, godz. 14:56 - Anna Położyńska