foto_1

 

 

Kierownik

ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL

 

Pracownicy 

prof. dr hab. Tomasz Stuczyński, prof. zw.

prof. dr hab. Kateryna Vaskivska, prof. zw.

dr Grzegorz Krawczyk, adiunkt

 

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Aleksander Böhm

 

 

  Katedra Społecznych i Humanistycznych Podstaw Architektury Krajobrazu powstała 1 października 2019 roku w wyniku przekształcenia Katedry Kształtowania Przestrzeni, której kierownikiem był ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL.

 Zainteresowania naukowo-badawcze pracowników Katedry dotyczą wzajemnych powiązań różnych wymiarów krajobrazu i przestrzeni, którą człowiek dysponuje i przystosowuje do swoich potrzeb, między innymi wymiaru społecznego, planistycznego, funkcjonalnego, inwestycyjno-ekonomicznego, a także historycznego, kulturowego i duchowego.

  Zainteresowania skierowane są w stronę zadania inwestycyjnego oraz jego przygotowania od strony analitycznej na poziomie powodu i celu, prognozy skutków korzystnych i niekorzystnych, opłacalności i zdolności finansowej, warunków prawnych, od strony technologicznej, a także od strony zarządzania samym procesem przygotowania i realizacji.

  Przedmiot badań stanowią także zagadnienia dotyczące przekazu i struktur komunikacji w sztuce oraz próby opisania zjawisk artystycznych za pomocą obiektywnych metod. Ważny nurt dotyczy kształtowania przestrzeni publicznych (organizacja i projektowanie), ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni sakralnych, placów, ogrodów. W badaniach zwraca się szczególną uwagę na wymiar psychologiczny i kulturowy projektowania miast.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2021, godz. 11:10 - Magdalena Lubiarz