ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

 

W 2018 roku kierunek architektura krajobrazu prowadzony w Instytucie Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II otrzymał akredytację IFLA ! Szczegółowe informacje odnośnie kierunku i akredytacji można znaleźć tutaj!

 

ifla_logo

 

Jesteśmy dumni, że najbardziej prestiżowa i opiniotwórcza organizacja zawodowa architektów krajobrazu na świecie doceniła nasz kierunek.

 

Kierunek Architektura Krajobrazu w 2020 roku otrzymał także pozytywną akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA)! Oceniany był według nowych wytycznych. Jesteśmy dumni, że możemy kształcić studentów zgodnie z obowiązującymi w Europie standardami wyrażonymi w formie dobrze opracowanych kierunkowych efektów uczenia się.

 

Zasady przyjęć na studia stacjonarne I stopnia architektura krajobrazu

Zasady przyjęć na studia stacjonarne II stopnia architektura krajobrazu

 

INFORMATYKA

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II przystąpił do światowego programu Cisco Networking Academy. W ramach Lokalnej Akademii Sieciowej Cisco prowadzone są zajęcia z zakresu budowy, oprogramowania i monitoringu sieci komputerowych. Zajęcia odbywają się w laboratoriach wyposażonych w sprzęt Cisco i są prowadzone przez instruktorów wyszkolonych w laboratoriach Cisco Systems.

 

STUDIA I STOPNIA z zakresu informatyki trwają 6 semestrów. Po ukończeniu drugiego semestru student dokonuje wyboru jednej ze specjalności pogłębiającej jego wiedzę w określonym kierunku:

  • programowanie i przetwarzanie informacji,
  • grafika komputerowa i multimedia,
  • administrowanie sieciami komputerowymi.

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje wiedzę potrzebną do administrowania systemami informatycznymi, budowy, wdrażania i praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi, projektowania w zakresie grafiki komputerowej, baz danych i technologii internetowych. Ponadto zdobywa mocne podstawy teoretyczne pozwalające na kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia.

 

STUDIA II STOPNIA obejmują 4 semestry. Absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł magistra informatyki. Może znaleźć zatrudnienie w instytucjach wykorzystujących systemy informatyczne, w administracji państwowej i samorządowej oraz w zawodzie nauczyciela po zdobyciu wykształcenia pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia. Gruntowne podstawy informatyki o charakterze uniwersalnym oraz solidne podstawy teoretyczne w zakresie dziedzin pokrewnych dają również możliwość kontynuowania nauki na studiach III stopnia.

 

Zasady przyjęć na studia stacjonarne I stopnia informatyka

Zasady przyjęć na studia stacjonarne I stopnia informatyka w języku angielskim

Zasady przyjęć na studia stacjonarne II stopnia informatyka

 

MATEMATYKA

 

Na kierunku matematyka studia stacjonarne I stopnia trwają 6 semestrów. Prowadzone są one także w języku angielskim.

 

Zasady przyjęć na studia stacjonarne I stopnia matematyka

Zasady przyjęć na studia stacjonarne I stopnia matematyka w języku angielskim

 

 

Rejestracja kandydatów

Study in English

 

imiiak

 

Autor: Paweł Adamiec
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2021, godz. 09:35 - Magdalena Lubiarz