ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU  (I i II stopień)
GOSPODARKA PRZESTRZENNA (I i II stopień)

W 2018 roku kierunek Architektura Krajobrazu prowadzony na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II otrzymał akredytację IFLA !

 

ifla_logo

 

Jesteśmy dumni, że najbardziej prestiżowa i opiniotwórcza organizacja zawodowa architektów krajobrazu na świecie doceniła nasz kierunek.

Informacje odnośnie kierunku i akredytacji
można znaleźć tutaj!

 

JOd 2015 roku, Instytut Architektury Krajobrazu KUL jako pierwszy w Lublinie, rozpoczął nabór na drugi stopień (magisterski) Gospodarki Przestrzennej.

 

Zasady przyjęć na studia z Architektury Krajobrazu

 

Zasady przyjęć na studia z Gospodarki Przestrzennej

 

 

 

 

Kierunek Architektura Krajobrazu otrzymał pozytywną akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej! Oceniany był według nowych wytycznych jako pierwszy spośród wszystkich kierunków w Polsce. Jesteśmy dumni, że możemy kształcić studentów zgodnie z obowiązującymi w Europie standardami wyrażonymi w formie dobrze opracowanych kierunkowych efektów kształcenia.

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  przystąpił do światowego programu Cisco Networking Academy. 

 

W ramach Lokalnej Akademii Sieciowej Cisco prowadzone są zajęcia z zakresu budowy, oprogramowania i monitoringu sieci komputerowych. Zajęcia odbywają się w laboratoriach wyposażonych w sprzęt Cisco i są prowadzone przez instruktorów wyszkolonych w laboratoriach Cisco Systems.

 

Na kierunku informatyka prowadzony jest nabór na:

 • studia stacjonarne I stopnia
  • INFORMATYKA
  • INFORMATYKA - grupa w języku angielskim 
 • studia stacjonarne II stopnia (uzupełniające magisterskie)
  • INFORMATYKA

 

STUDIA I STOPNIA

Czas trwania studiów obejmuje 6 semestrów. Po ukończeniu drugiego semestru student dokonuje wyboru jednej ze specjalności pogłębiającej jego wiedzę w określonym kierunku:

 • programowanie i przetwarzanie informacji
 • grafika komputerowa i multimedia
 • administrowanie sieciami komputerowymi

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje wiedzę potrzebną do administrowania systemami informatycznymi, budowy, wdrażania i praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi, projektowania w zakresie grafiki komputerowej, baz danych i technologii internetowych. Ponadto zdobywa mocne podstawy teoretyczne pozwalające na kontynuowanie nauki na studiach II-giego stopnia.

STUDIA II STOPNIA

Czas trwania studiów obejmuje 4 semestry. Absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł magistra informatyki. Może znaleźć zatrudnienie w instytucjach wykorzystujących systemy informatyczne, w administracji państwowej i samorządowej oraz w zawodzie nauczyciela po zdobyciu wykształcenia pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia. Gruntowne podstawy informatyki o charakterze uniwersalnym oraz solidne podstawy teoretyczne w zakresie dziedzin pokrewnych dają również możliwość kontynuowania nauki na studiach III stopnia.

  

Na kierunku matematyka prowadzony jest nabór na:

 • studia stacjonarne I stopnia
  • MATEMATYKA
  • MATEMATYKA - grupa w języku angielskim 

Czas trwania studiów obejmuje 6 semestrów.

 

 

Szczegóły rekrutacji:

Zasady przyjęć na studia stacjonarne I stopnia:

Zasady przyjęć na studia stacjonarne II stopnia

 


REJESTRACJA KANDYDATÓW

Study in English

 


 

Autor: Paweł Adamiec
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2020, godz. 13:57 - Ewa Pajdowska