Doktor Honoris Causa KUL Manuela Schmid


Wyciąg z protokołu nr 622 posiedzenia Senatu Akademickiego KUL w dniu 28 listopada 2003 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL Pani Manueli Schmid
.
 

Senat Akademicki, na wniosek Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego z dnia 22 X 2003 r., w głosowaniu tajnym nadal tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Pani Manueli Schmid.

Tytuł ten jest wyrazem uznania dla dokonań Pani Manueli Schmid, zarówno dla jej działalności naukowej, poświęconej zagadnieniom ochrony prawnej w europejskim prawie cywilnym, jak i dla prowadzonej przez nią szerokiej działalności humanitarnej na rzecz ubogich, upośledzonych i bezdomnych. Na uznanie zasługuje także jej działalność na rzecz wspierania nauki i kultury – Pani Manuela Schmid jest sponsorem działalności naukowej i badawczej, desygnując na te cele znaczne środki finansowe; pod auspicjami Pani Manueli Schmid powstał również program międzynarodowej wymiany naukowej, zwłaszcza w zakresie nauk prawnych, pracowników nauki oraz studentów: niemieckich, hiszpańskich i polskich.

 

Życiorys Manueli Schmid

Laudacja (doc.)


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona