Doktor Honoris Causa KUL Paul Kardynał Poupard


Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z 29 marca 2007 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris Causa KUL Jego Eminencji Księdzu
Paulowi Kardynałowi Poupardowi.
 

Na podstawie art. 16 i art. 62 ust. 1 pkt 9 z dnia 25 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz § 10 ust. 2 Statutu KUL Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, z inicjatywy Rady Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego, na wniosek Rady Wydziału Teologii z dnia 2 marca 2007 r. i Rady Wydziału Filozofii z dnia 15 marca 2007 r., nadaje tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Pauolowi Poupardowi.

Nadaniem tego tytułu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla działalności Księdza Kardynała, który włożył olbrzymi wkład w inspirowanie dialogu Kościoła ze środowiskami akademickimi. W swoich badaniach Ksiądz Kardynał otwiera pole dla interdyscyplinarnej współpracy we współczesnym świecie, a chrześcijańskim przesłaniem dociera do wielu środowisk, przyczyniając się do harmonijnego rozwoju pełnego spektrum współczesnych badań naukowych.

Życiorys Paula Kardynała Pouparda

Akademicka Kronika Filmowa (1)

Akademicka Kronika Filmowa (2)


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona