2011

  1. Ogólnopolskie seminarium z cyklu „Badania i polityka edukacyjna” – „Jak pomóc nauczycielom w przekazywaniu młodzieży wartości? Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej”, Lublin 8–9 marca 2011 r.,  (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL, Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Lublinie); uczestnictwo.

  2. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencji Konferencja Młodych Naukowców „Dialog międzykulturowy”, Łódź 24-25 maja 2011 r., (Studium Doktoranckie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego); uczestnictwo.

  3. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja na Styku Kultur”, Częstochowa 18-19 września 2011 r., (Zakład Historii i Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki AJD w Częstochowie, Pracownia Badań nad Komunikacją Pragmatyczną); referat: Nauczanie języka polskiego jako języka ojczystego wobec wyzwań edukacji międzykulturowe.

  4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jeden świat- wiele kultur”, Bydgoszcz 27-28 października 2011 r., (KPSW w Bydgoszczy); referat: Recenzenci polonistycznych podręczników gimnazjalnych wobec zjawiska wielokulturowości.

  5. Konferencja naukowa „Doświadczenie lektury. Krytyka literacka i dydaktyczna literatury wobec nowego odbiorcy i wyzwań interpretacji. Diagnozy i wnioski dla edukacji szkolnej”, Kraków, 7-8 grudnia 2011r., (Instytut Badań Edukacyjnych, Katedra Edukacji Polonistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katedra Krytyki Współczesnej UJ); uczestnictwo.

Konferencje wcześniejsze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 06.01.2012, godz. 23:18 - Aleksandra Dziak