2012

  1. Tekstowo-komunikacyjny paradygmat w nauczaniu języka polskiego a kształcenie do międzykulturowości [w:]  Komunikacja społeczna - negocjacje - edukacja. Perspektywa wielu kultur, red. Kazimierz Czerwiński, Wojciech J. Maliszewski, Zbigniew Nęcki, Toruń 2012, s. 68-78.

2011

  1. Co nas łączy, a co dzieli? O wybranym aspekcie nauczania literatury i języka w dydaktyce niemieckiej, [w:] Polskość ponad granicami, red. G. Czetwertyńska, A. Karczewska, S.J. Żurek, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, s. 197-207.
  2. (sprawozdanie) Wokół wartości w Lublinie, „Przegląd Uniwersytecki” 2011, nr 3, s. 18.
  3. Dydaktyka języka polskiego jako języka ojczystego wobec wyzwań edukacji międzykulturowej [w:] Pedagogika. T. XX, Prace naukowe Akademi im. Jana Długosza w Krakowie, red. K. Rędziński, Częstochowa 2011, s. 241-255.

  4. Recenzenci polonistycznych podręczników gimnazjalnych wobec problematyki wielokulturowości [w:] Pedagogika wobec wyzwań cywilizacyjnych, red. M. Kuchcińska, G. Szabelska, Bydgoszcz 2011,  s. 197-209.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2013, godz. 11:48 - Aleksandra Dziak