Studia z Filozofii Teoretycznej (2003-2004)

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

Studia z filologii polskiej (2004-2008)

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Mgr filologii polskiej (2008)

na podstawie pracy: Wokół problemu ponowoczesności w kształceniu polonistycznym w nowym liceum. Analiza programów i podręczników (prowadzący: prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek, recenzent: dr Jarosław Borowski)

Studia doktoranckie (2009-)

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;

od 2010 Komponent dydaktyczny stacjonarnych studiów doktoranckich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2010, godz. 16:18 - Aleksandra Dziak