1. Udział w badaniach prowadzonych podczas proseminarium "Edukacja polonistyczna w świetle zmian w polskiej szkole w latach 1998-2004 (pod kierownictwem prof. dra hab. S. J. Żurka), które dotyczyły matury w jeden rok [Wyniki badań zostały zamieszczone w artykule: Matura w jeden rok? O próbie przeprowadzenia badań, "Zeszyty Szkolne" 2006, nr 2, s. 32-38].
  2. Październik-listopad 2011 r. – udział w badaniu pilotażowym Instytutu Badań Edukacyjnych: „Szkoła Samodzielnego Myślenia”.


Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 06.01.2012, godz. 23:03 - Aleksandra Dziak