Doktorantka realizująca komponent dydaktyczny stacjonarnych studiów doktoranckich

w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL

 

e-mail: sylwia.pikula@wp.eu

 Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2015, godz. 12:17 - Agnieszka Karczewska