2014

  1. Individualization of the process of teaching Polish language and culture – the tools for empirical qualitative research, [w:] Methodological Studies in Education of Polish Language and Literature, ed. S.J. Żurek, Lublin 2014, Lublin 2014, s. 273-293. 
  2. Zasada indywidualizacji jako czynnik warunkujący podmiotowe traktowanie ucznia (publikacja po Forum Młodych Dydaktyków – Badaczy Edukacji Polonistycznej; złożone do druku)

 

 

Publikacje wcześniejsze

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2014, godz. 11:35 - Agnieszka Karczewska