Dydaktyka nauczania języka polskiego i literatury; pedagogika; psychologia rozwojowa; zagadnienia procesu indywidualizacji nauczania; praca z uczniem trudnym, dysfunkcyjnym;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2010, godz. 15:41 - Aleksandra Dziak