Studia z filologii polskiej (2005-2010) 

 

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Mgr filologii polskiej (2010) 

 

na podstawie pracy: W kręgu problematyki dysortografii w szkole podstawowej. Od teorii do praktyki… Studium przypadku pod kierunkiem prof. dra hab. Sławomira Jacka Żurka.

Studia doktoranckie (2010-2014)

 

Komponent dydaktyczny stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Szkolenia z zakresu zarządzania badaniami edukacyjnymi (2010-2011)

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie

Szkolenie: „Metodyka i praktyka e-learningu” (2013)

Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2014, godz. 11:34 - Agnieszka Karczewska