1. Udział w badaniach ogólnopolskich dotyczących matury wewnętrznej i zewnętrznej z języka polskiego w opinii nauczycieli języka polskiego i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (uczestnictwo w zespole badawczym) – 2009 r.
  2. Październik-listopad 2011 r. – udział w badaniu pilotażowym Instytutu Badań Edukacyjnych: „Szkoła Samodzielnego Myślenia”.
  3. Współtworzenie bloga internetowego Nowa wizja polonistyki szkolnej.

  4. Członkostwo w Zespole ds. budowania Strategii Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do 2020’ (funkcja: reprezentant doktorantów oraz sekretarz Zespołu).
  5. Udział w projekcie badawczym: „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej” (realizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II na zamówienie Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie) jako koordynator terenowy badań jakościowych w województwie świętokrzyskim.
  6. Udział w badaniach pilotażowych prowadzonych przez dr Zofię Zasacką nt. czytelnictwa dzieci i młodzieży.

  7. Kodowanie materiałów z badań dotyczących czytelnictwa dzieci i młodzieży, prowadzonych przez dr Zofię Zasacką.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2014, godz. 20:54 - Agata Poręba