2014

  1. Wykład otwarty Tomasza Krakowskiego pt. Szkolnictwo żydowskie - tradycja i współczesność (23.05.2014 r.).
  2. Wykład prof. dr hab. Grażyny Borkowskiej pt. Nałkowska mityczna - o "Niecierpliwych". Nowe odczytanie lektury (28.03.2014 r.).
  3. Forum Młodych Dydaktyków – Badaczy Edukacji Polonistycznej (24-25 marca 2014 r.; Nałęczów); referat: „Zasada indywidualizacji jako czynnik warunkujący podmiotowe traktowanie ucznia”.
  4. Wykład dr Sylvii Liseling-Nilsson pt. System kształcenia dzieci i młodzieży w Szwecji (7.03.2014 r.).
  5. Wykład prof. dra hab. Grzegorza Leszczyńskiego (UW) pt. "Kto ty jesteś?" - Literatura w poszukiwaniu tożsamości współczesnego młodego pokolenia (17.01.2014 r.).

 

 

Konferencje wcześniejsze

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2014, godz. 11:34 - Agnieszka Karczewska