bd14868_   Specjalizacja:

Duszpasterstwo Rodzin

 

    Specjalizacja Duszpasterstwa Rodzin zapewnia studentom gruntowną edukację z zakresu duszpasterstwa rodzin. Pierwszy rok studiów obejmuje: 460 godzin wykładów obowiązkowych (12 przedmiotów), 60 godzin wykładów do wyboru, 30 godzin obowiązkowych ćwiczeń oraz 60 godzin seminarium doktoranckiego. Na drugim roku studiów studenci mają 360 godzin wykładów obowiązkowych (9 przedmiotów), 60 godzin wykładów do wyboru, 90 godzin obowiązkowych ćwiczeń (3 przedmioty) oraz 60 godzin seminarium doktoranckiego. Trzeci rok studiów obejmuje: 150 godzin wykładów obowiązkowych (4 przedmioty), 60 godzin wykładów do wyboru oraz seminarium doktoranckie. W czwartym roku studenci zobowiązani są do uczęszczania na seminarium doktoranckie oraz na wybrany wykład w wymiarze 60 godzin.

   Kierunkowe przedmioty Specjalizacji Duszpasterstwa Rodzin to: duszpasterstwo rodzin, teologia małżeństwa i rodziny, psychologia małżeństwa i rodziny, psychologia pastoralna i religii, problemy moralne małżeństwa i rodziny, pedagogika rodziny, pedagogika katolicka i wychowanie dorosłych. Tak szeroka oferta edukacyjna sprawia, że studia na Specjalizacji Duszpasterstwa Rodzin zapewniają gruntowne wykształcenie w zakresie problematyki małżeńsko-rodzinnej.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2016, godz. 22:02 - Marek Fiałkowski