SEKCJA TEOLOGII PASTORALNEJ I KATECHETYKI

 

Kierownik -  ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
Sekretarz: ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL

 

 

Specjalizacja Duszpasterstwo Rodzin – C-935

 

Katedra Duszpasterstwa Rodzin – C-935
Kierownik - ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL

dr hab. Beata Parysiewicz, prof. KUL
ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL

ks. dr Marek Dziewiecki, asystent
dr Małgorzata Kaleta-Witusiak, asystent 

mgr Julia Sak, asystent
ks. Karol Starczewski, asystent
ks. dr Wojciech Wąsik, asystent

 

 

Specjalizacja Katechetyka – C-938

 

Katedra Katechetyki Integralnej – C-938
Kierownik - prof. dr hab. Helena Słotwińska
ks. prof. dr hab. Marian Zając
ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz, prof. KUL
ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
o. dr hab. Mirosław Chmielewski CSsR, adiunkt
ks. Dariusz Kowalczyk, asystent
ks. dr Sławomir Molendowski, asystent
ks. dr Stanisław Piekielnik, asystent 
ks. dr Karol Zegan, asystent

 

 Katedra Katechetyki Szczegółowej – C-1033
  
Kierownik - ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL 
ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL

ks. dr hab. Jarosław Czerkawski, adiunkt
ks. dr hab. Stefan Radziszewski, 
ks. dr Roman Janiec, adiunkt
ks. dr Bartłomiej Krzos, adiunkt
ks. mgr Tomasz Lis, asystent
ks. mgr Michał Olejarczyk, asystent
ks. dr Adam Orczyk, asystent

 

 


Specjalizacja Teologii Praktycznej – C-934

 

Katedra Teologii Pastoralnej – C-934

Kierownik - o. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv

ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda

ks. prof. dr hab. Dariusz Lipiec

ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL

ks. dr Marek Adamczyk (WSD Radom), asystent

ks. dr Konrad Fedorowski (WSD Sandomierz) asystent
ks. dr Michał Grochowina (WSD Sandomierz), asystent
ks. dr Marcin Rokita (WSD Kielce), asystent

ks. mgr Grzegorz Słodkowski (WSD Sandomierz), asystent

 

* * *

 

Katedra Nauk o Rodzinie – C-923, 825, 826A

Kierownik - ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL
ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL
ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL
ks. dr hab. Jarosław Jęczeń, prof. KUL
ks. dr hab. Jerzy Koperek, prof. KUL
dr Karolina Komsta-Tokarzewska, asystent

 

 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2022, godz. 14:32 - Marek Fiałkowski