SEKCJA TEOLOGII PASTORALNEJ I KATECHETYKI

 

Kierownik -  ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
Sekretarz: ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL

 

 

Specjalizacja Duszpasterstwo Rodzin – C-935

 

Katedra Duszpasterstwa Rodzin – C-935
Kierownik - ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL

ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL

dr hab. Maria Chuchra, prof. KUL

mgr Julia Sak, asystent

 

 

Specjalizacja Edukacja Medialna – C-1030

 

Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary – C-1030

Kierownik - ks. dr hab. Jarosław Woźniak, adiunkt
o. dr hab. Mirosław Chmielewski CSsR, adiunkt
ks. dr hab. Jarosław Czerkawski, adiunkt

 

 

Specjalizacja Katechetyka – C-938

 

Katedra Katechetyki Integralnej – C-938
 
Kierownik - prof. dr hab. Helena Słotwińska

ks. prof. dr hab. Marian Zając

ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz, prof. KUL

ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL

 

 Katedra Katechetyki Szczegółowej – C-1033
  
Kierownik - ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL 
ks. dr hab. Piotr Goliszek, adiunkt

ks. dr Bartłomiej Krzos, adiunkt

ks. dr Roman Janiec, asystent

 


Specjalizacja Teologii Praktycznej – C-934

 

Katedra Teologii Pastoralnej – C-934

Kierownik - o. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv, prof. KUL

ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda

ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL

ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL

 

* * *

 

Katedra Opieki Społecznej Paliatywnej i Hospicyjnej – C-923

Kierownik - ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL

 

Katedra Psychopedagogiki Rodziny – C-825

Kierownik - dr hab. Beata Parysiewicz, prof. KUL

dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL
dr Karolina Komsta-Tokarzewska
dr Małgorzata Wyżlic

 

Katedra Życia Społecznego Rodziny – C-826A

Kierownik - ks. dr hab. Jerzy Koperek, prof. KUL

ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL
ks. dr hab. Jarosław Jęczeń, prof. KUL
dr hab. Adam Zadroga

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 26.08.2020, godz. 11:09 - Ewa Zięba