Forum Młodych Pastoralistów

 

 

 

Komitet redakcyjny

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL (redaktor naczelny)
dr Damian Belina (zastępca redaktora)
mgr lic. Agnieszka Szajda (sekretarz)
mgr Agnieszka Jeziorska
ks. mgr Michał Zurzycki


Rada naukowa

ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda; prof. dr hab. Helena Słotwińska, ks. dr hab. Kazimierz Święs; ks. dr hab. Jarosław Woźniak

Recenzenci

ks. dr hab. Jacek Goleń; ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak; prof. dr hab. Helena Słotwińska;
ks. dr hab. Piotr Goliszek; o. dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL OFMConv; ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL; o. dr Mirosław Chmielewski CSsR, ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL; ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL


Korekta i redakcja językowa numeru

dr Damian Belina
mgr lic. Agnieszka Szajda
mgr Agnieszka Jeziorska
mgr Mateusz Podlecki
mgr Franciszek Wróbel
ks. mgr Krzysztof Wilczkiewicz


wersja internetowa czasopisma jest wersją główną
jest dostępna w portalach:
www.katechetyka.eu
forum-mlodych-pastoralistow,17671.html


Projekt okładki i skład – gregormedia.pl
© Copyright by Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL

ISSN 2450-7318
Numer ukazał się 21.12.2016 r.

Wydawca i redakcja
Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL
Al. Racławickie 14

e-mail: kicinski [at] kul.pl

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2017, godz. 09:57 - Ewa Zięba