Kierunki badań naukowych podejmowanych przez pracowników Sekcji Teologii Pastoralnej i Katechetyki

 

Specjalizacja Teologii Praktycznej

Działalność zbawcza Kościoła

Teologiczne podstawy duszpasterstwa: chrystologiczne, pneumatologiczne i eklezjologiczne

Odnowa duszpasterstwa w sytuacji demokracji i pluralizmu

Odnowa parafii i duszpasterstwa parafialnego

Zrzeszenia religijne a odnowa Kościoła w Polsce

Uczestnictwo katolików świeckich w budowaniu Kościoła-Wspólnoty

Stosunek chrześcijanina do świata i udział katolików w życiu publicznym

Formacja apostolska katolików świeckich

Środki społecznego przekazu w duszpasterstwie

Działalność charytatywna Kościoła; podstawy teologiczne, formy, metody i środki

Apostolski wymiar wolontariatu charytatywnego w Polsce

Duszpasterstwo kategorialne: duszpasterstwo niewidomych i słabowidzących, niesłyszących, nauczycieli, ludzi pracy, kolejarzy, rolników, ludzi morza.

Religijność współczesnych Polaków; przemiany religijności w społeczeństwie polskim

Socjalizacja religijna w rodzinie

Wartości religijno-moralne młodzieży

Dynamika powołań kapłańskich w Polsce

Postawy religijno-moralne u osób ze związków niesakramentalnych

Wartości podstawowe w nauczaniu społecznym Kościoła

 

Specjalizacja Duszpasterstwa Rodzin

Teologia małżeństwa i rodziny; małżeństwo jako przymierze z Bogiem; sakramentalność małżeństwa

Małżeństwo jako Kościół domowy; bosko-ludzki charakter Kościoła domowego; ewngelizacja w rodzinie i przez rodzinę; liturgia domowa; katecheza domowa; apostolat w rodzinie

Przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego w Kościele katolickim w świetle dokumentów Kościoła i badań narzeczonych

Motywy i uwarunkowania wyboru współmałżonka

Wychowawcza funkcja rodziny: wychowanie religijne i moralne; wychowanie do miłości; wychowanie seksualne; wychowanie społeczne; wychowanie patriotyczne w rodzinie

Duszpasterstwo rodzin jako refleksja naukowa i działalność duszpasterska

Zadania duszpasterstwa rodzin

Spójność i trwałość małżeństwa

Troska Kościoła o rodziny w sytuacjach trudnych i nieprawidłowych

Przygotowanie pracowników duszpasterstwa rodzin

 

 

Specjalizacja Katechetyki

Autyzm i Lubelszczyzna. Autyzm i Polska

Awans zawodowy nauczyciela religii

Biblia w katechezie

Edukacja religijna młodzieży gimnazjalnej w Polsce

Formacja katechetów

Interdyscyplinarność w katechetyce

Katechetyka Formalna

Katechetyka Fundamentalna

Katechetyka Integralna

Katechetyka Materialna

Katechetyka Szczegółowa

Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne

Katecheza dorosłych

Katecheza dzieci

Katecheza maryjna w Polsce

Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną

Katecheza w Europie

Katecheza w rodzinie

Katecheza w szkole współczesnej

Katecheza w ujęciu ks. prof. M. Majewskiego

Katecheza w USA

Kształtowanie postaw religijnych na katechezie

Metodyka katechezy

Nauczanie religii w wielokulturowym społeczeństwie europejskim

Pedagogika i katecheza św. Jana Bosko i św. Marii Dominiki Mazzarello

Pedagogika religii

Personalizm w katechetyce

Podstawy prawne nauczania religii w publicznym systemie oświaty

Psychologiczne uwarunkowania katechezy młodzieży

Sakramenty święte w nauczaniu katechetycznym

Uwarunkowania katechezy na emigracji

 

Autor: Paweł Mąkosa
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2021, godz. 17:46 - Paweł Mąkosa