Sekcja prowadzi studia doktoranckie w specjalizacjach:

bd14868_   Duszpasterstwo Rodzin 

bd14868_   Katechetyka

bd14868_   Teologia Praktyczna

 

Teologiczne Studium Licencjackie w specjalizacjach:

  • Katechetyka

  • Teologia praktyczna

  • Duszpasterstwo rodzin

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2021, godz. 17:45 - Paweł Mąkosa