e-KUL

Serwis e-KUL

W części publicznej e-KUL jest systemem informacyjnym prezentującym informacje przetwarzane w S4A. Można w nim znaleźć informacje o programach, planach, informator osobowy, numery telefonów oraz wyszukać tematy prac dyplomowych bronionych na Uczelni w ostatnich kilku latach.

 

e-KUL, w części po zalogowaniu, to system dla pracowników naukowo-dydaktycznych, pracowników administracji i studentów. System ma za zadanie ułatwić dostęp do informacji kierowanej przez władze Uczelni oraz poszczególne jednostki organizacyjne, dostęp do wzorów dokumentów i formularzy oraz umożliwiać komunikację pomiędzy pracownikami i studentami KUL. Dzięki centralnej autoryzacji użytkowników, osoby, które zarejestrują się w e-KUL uzyskują również dostęp do poczty e-mail (konto pocztowe) oraz systemu do zarządzania zawartością strony WWW Uczelni (CMS).

 


1. e- KUL to przede wszystkim komunikacja między Użytkownikami.
Użytkownicy w systemie mogą należeć do wielu grup jednocześnie. Automatycznie tworzone są grupy studentów znajdujących się na danym kierunku czy roku studiów, a także grupy pracowników każdego z Wydziałów. System pozwala także na tworzenie dowolnych grup Użytkowników na potrzeby tematu badawczego, czy realizowanego projektu. Grupy mogą być zarządzane przez wskazanych przez administratora użytkowników - umożliwia to tworzenie szeregu autonomicznych grup roboczych.

Komunikacja w e-KUL to:

 • poczta wewnętrzna – komunikator – działający tylko w obrębie e-KUL, dedykowany komunikacji indywidualnej;
 • aktualności – podsystem, który pełni funkcję tablicy ogłoszeniowej. Dzięki niemu można wysyłać wiadomości do jednej z wielu grup znajdujących się w systemie;
 • fora dyskusyjne i chat (w obrębie grup);
 • kalendarze spotkań z możliwością wstawiania zdarzeń wielu Użytkownikom (grupie);
 • bazy wiedzy;
 • sondy i ankiety;
 • wywołania do zewnętrznych komunikatorów (Skype).

 

2. e-KUL to obieg spraw i dokumentów. W chwili obecnej podsystem ten reprezentowany jest przez funkcjonujący od kilku lat system zgłoszeń internetowych oraz współpracujący z nim system wniosków (np o delegacje dla pracowników czy złożenie elektronicznej pracy dyplomowej dla studentów). Sprawy mogą być łączone w projekty (struktury WBS) i system zarządzania projektami oferuje wsparcie w ich obsłudze.

 

3. e-KUL to e-learning – system do zdalnej nauki. System umożliwia zarówno prowadzenie studiów metodą w pełni elektroniczną, jak i wsparcie tradycyjnego nauczania poprzez wprowadzenie elementów zdalnej nauki. Platforma oferuje:

 • dystrybucja materiałów i pomocy dydaktycznych w postaci elektronicznej (pliki tekstowe, filmy, zdjęcia);
 • złożony system testów i zadań do nauki i kontroli osiągnięć studenta;
 • organizacja materiału dydaktycznego w moduły oraz terminarz zaliczeń;
 • mechanizmy wspierające ocenę studenta (dziennik, automatyczne ocenianie testów, raporty aktywności studenta itp.).

 

4. e-KUL to w końcu ewaluacja zajęć oraz pracowników naukowo-dydaktycznych. Przy czym e-KUL służy tu pomocą w akwizycji informacji natomiast jej analiza odbywa się w S4A.

Trochę bardziej technicznie

e-KUL jest portalem korporacyjnym zbudowanym w oparciu o PHP5, XHTML oraz technologię AJAX. Na serwerze wykorzystywany jest system operacyjny Linux oraz baza danych PostgreSQL. Do autoryzacji użytkowników wykorzystywany jest zewnętrzny serwer autoryzacyjny działający w oparciu o bazę LDAP. e-KUL rozwijany jest w oparciu o platformę internetową TechneSystem. W Dziale Teleinformatycznym rozwijana jest cześć WEB S4A, sprzęg z systemem S4A oraz mechanizmy obsługi bazy LDAP. 

 

Serwis dostępny pod adresem: http://e.kul.pl

 

Zobacz: Prezentacja na temat e-KUL, użyta na konferencji Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego 26 listopada 2013r., Warszawa.

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona