januszewska Elżbieta Januszewska

tytuł naukowy - dr nauk hum. w zakresie psychologii, (H-1.5 - kategoria KBN)
stanowisko - st. wykładowca w Katedrze Psychologii Klinicznej - Zespoł Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży (C-452)
Instytut Psychologii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Zainteresowania
· diagnoza, terapia i psychoprofilaktyka nerwic u dzieci, młodzieży i ich rodziców;
· problematyka zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży w powiązaniu z relacjami rodzicielskimi (enuresis nocturna i diurna,encopresis, adipositas,anorexia nervosa,trichotillomania, zaburzenia hiperkinetyczne, zaburzenia lękowe w postaci fobii w dzieciństwie);
· diagnoza oraz psychoprofilaktyka funkcjonowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami typu borderline, środowiska rodzinnego i rówieśniczego;
· zaburzenia i choroby psychosomatyczne; związek między dolegliwościami somatycznymi a cechami osobowości u dzieci i młodzieży;
· sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych u dzieci i młodzieży;
· tłumaczenie kwestionariuszy psychologicznych z języka niemieckiego przeznaczonych do badania dzieci i młodzieży dotyczących lęków dziecięcych, dolegliwości somatycznych, sposobów radzenia sobie ze stresem.


Publikacje


Książki:
· Psychosomatyczne aspekty białaczki u dzieci. Charakterystyka psychologiczna. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL (1994).

Redakcja naukowa książek:
· Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL (1996, redaktor naukowy monografii, autorstwo i współautorstwo rozdziałów).


Artykuły:
· Meaning in life and hopelessness: interrelationships and intergroup differences. Polish Psychological Bulletin. Vol. 15 (4), 277-284, (1984). (współ. Grygielski M., Januszewski A., Juros A., Oleś P.).
· Niektóre uwarunkowania lęku u dzieci. W: A. Januszewski, Z. Uchnast, T. Witkowski (red.). Wykłady z psychologii w KUL. T. 5, Lublin: RW KUL, 241-255, (1990). (współ. Steuden S., Oleś M.).
· Postawy rodzicielskie i elementy składowe niepokoju u dzieci chorujących na białaczkę, neurotycznych i zdrowych. . W: A. Januszewski, P. Oleś, T. Witkowski (red.). Wykłady z psychologii w KUL. T. 6, Lublin: RW KUL, 363-375, (1992).
· Osobowościowe uwarunkowania reakcji na sytuacje frustracyjne u dzieci neurotycznych i zdrowych. . W: A. Januszewski, P. Oleś, T. Witkowski (red.). Wykłady z psychologii w KUL. T. 6, Lublin: RW KUL, 347-362, (1992). ). (współ. Oleś M , Steuden S.).
· Elementy i okoliczności powstawania lęku wyrażanego w marzeniach na jawie u dzieci, W: W. Tłokiński (red.). Lęk Różnorodność przeżywania. Warszawa: Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego, 76-89, (1993).
· Czynniki warunkujące kształtowanie obrazu siebie u dzieci. W: A. Januszewski, P. Oleś, T. Witkowski (red.). Wykłady z psychologii w KUL. T. 7, Lublin: RW KUL, 27-46, (1994).
· Osiągnięcia szkolne oraz poziom lęku u dzieci. Badania uwarunkowań. W: W. Tłokiński (red.). Lęk. Zjawisko umotywowane. Warszawa: Drukarnia Naukowo-Techniczna, 65-80, (1995).
· Osobowość dzieci z moczeniem dziennym i nocnym. W: E. Januszewska (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. T. 3, Lublin TN KUL, 21-43, (1996).
· Postawy matek w percepcji dzieci neurotycznych o niskim vs wysokim niepokoju. W: E. Januszewska (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. T. 3, Lublin TN KUL, 45-68, (1996). (współautor: Andrzej Januszewski).
· Kryzys uczuć u dzieci: niepowodzenia szkolne i wagary. W: A. Januszewski, P. Oleś, W. Otrębski (red.). Studia z psychologii w KUL. T. 8, Lublin RW KUL, 267-285, (1996).
· Przymus jedzenia jako syndrom autodestrukcji w okresie wczesnej adolescencji. W: P. Oleś (red). Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości. Lublin: TN KUL, 145-161, (1997).
· Osobowość borderline. Historia pojęcia i diagnoza zaburzenia. W: P. Francuz, P. Oleś, W. Otrębski (red.). Studia z psychologii w KUL. Tom 9. Lublin: RW KUL, (1998).
· Kryzys rodziców dzieci przewlekle chorych (choroby nowotworowe). Sztuka Leczenia. Kraków: Towarzystwo Somatopsychiczne, 3, 59-69, (1998).
· Kryzys rodziny w związku z chorobą nowotworową dziecka. Sztuka Leczenia. Kraków: Towarzystwo Somatopsychiczne, 4, 15-25. (1998).
· Style reagowania na stres w kontekście postaw rodzicielskich: Badania młodzieży w okresie adolescencji. W: D. Kornas-Biela (red.). Rodzina: źródło życia i szkoła miłości. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 313-344, (2000).
· Nieśmiałość a poziom lęku u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Przegląd Psychologiczny, T. 43, nr 4, 481-497, (2000).
· Psychoprofilaktyka zespołu pogranicznego. Badania młodzieży w okresie adolescencji. Sztuka Leczenia, Tom 6, nr 2, 56-71, (2000).
· Style reagowania na stres przez młodzież z zespołem pogranicznym o predyspozycjach do uzależnień. Diagnoza i psychoprofilaktyka. W: Cz. Cekiera i I. Niewiadomska (red.). Wolność od uzależnień fundamentem rozwoju pełnej godności ludzkiej. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. ss. 113-138 (2000).
· Psychosomatyczne aspekty choroby skóry (neurodermitis).W: L. Szewczyk, A. Kulik (red.). Wybrane zagadnienia z psychosomatyki. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL., ss. 79-96, (2000).
· Zahamowany rozwój jako wyraz osobowości pogranicznej (borderline personality) w ujęciu J. F. Mastersona. W: D. Kornas-Biela (red.). Oblicza dzieciństwa. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. ( 2001) ss. 451-477.
· Retrospektywny obraz ojca a natężenie symptomów zespołu pogranicznego (borderline) u młodzieży. W: D. Kornas-Biela (red.). Oblicza ojcostwa. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, (2001). ss.507-531.
· Kwestionariusz Radzenia sobie ze Stresem (KRS). Wartość diagnostyczna i wyniki badań młodzieży. W: M. Oleś (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Metody diagnostyczne w badaniach dzieci i młodzieży. T. VI. Lublin: TN KUL. (2005) ss.91-123.


Dydaktyka
· Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży, wykład fakultatywny, Instytut Psychologii,
· Wprowadzenie do psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, wykład kursoryczny, Instytut Psychologii,
· Klasyfikacja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, wykład fakultatywny, Instytut Psychologii,
· Proseminarium z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, Instytut Psychologii,
· Seminarium z psychologii klinicznej dzieci, Filia WNS w Stalowej Woli, kierunek - Psychologia,
· Psychoprofilaktyka rodziny, wykład kursoryczny, Wydział Teologii (INOR)
· Patologia życia rodzinnego, wykład kursoryczny, Wydział Teologii (INOR),
· Poradnictwo psychologiczne, ćwiczenia, Instytut Psychologii,
· Wprowadzenie do psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, ćwiczenia, Instytut Psychologii,
· Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, ćwiczenia specjalizacyjne, Instytut Psychologii,


Staże naukowe i szkolenia
Udział w szkoleniach w zakresie: psychologii klinicznej, współczesnej psychologii analitycznej w ramach: Tygodni Psychoterapeutycznych w Lindau (Niemcy). Kolejno w latach od 1988 do 1999. Tytuły wybranych zjazdów:
· 45-go Międzynarodowego Tygodnia Psychoterapeutycznego: Spiel und Zusammenspiel in der Psychotherapie. Niemcy (Lindau 1995);
· 46-go Międzynarodowego Tygodnia Psychoterapeutycznego: Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im beruflichen Kontext. Erfahrungen - Konflikte -Perspektiven. Niemcy (Lindau 1996).


Zagraniczne wykłady
wygłoszone na wniosek organizatora, w ramach:
· Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nauczycielska dla Polish Educational Society, 11-13.07.2003, UK, Fawley Court:
E. Januszewska: Problem osobowości typu borderline - specyficzne trudności adaptacyjne w okresie adolescencji.
· Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nauczycielska dla Polish Educational Society, 11-13.07.2003, UK, Fawley Court:
E. Januszewska: Sposoby i style radzenia sobie ze stresem w grupie dzieci w młodszym wieku szkolnym.

 

Kontakt

20-950, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Aleje Racławickie 14, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii KUL JP II, w Katedrze Psychologii Klinicznej - Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży (C-452)

Tel. 0048 81 4453452
e-mail: eljan@kul.lublin.pl

 

Autor: Elżbieta Talik
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2008, godz. 16:34 - Elżbieta Talik