W dniu 30 marca 2023 r. na zaproszenie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód CEPEJ odbędzie się w Lublinie 16. posiedzenie plenarne Sieci Sądów Pilotażowych. Sieć stanowi platformę wymiany praktyk w zakresie skuteczności i jakości wymiaru sprawiedliwości.

 

Link do strony CEPEJ informującej o wydarzeniu:

 

https://www.coe.int/en/web/cepej/-/16th%C2%A0plenary-meeting-of-the-cepej-network-of-pilot-courts

 

 

 

 

 

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2023, godz. 12:09 - Adam Jankowski