Ewaluacja jakości działalności naukowej

EWALUACJA JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

 

Podstawa prawna

Oświadczenia o zaliczeniu do liczy N i reprezentowanej dyscyplinie

Kryteria ewaluacji jakości działalności naukowej

Punktacja osiągnięć publikacyjnych

Zasady zaliczania współautorstwa

Limity osiągnięć dla pracowników

Efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych

Wpływ działalności naukowej na społeczeństwo i gospodarkę

 

Ewaluacja jakości działalności naukowej [PDF]

 

Przewodnik po procesie ewaluacji jakości działalności naukowej opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [PDF]

 

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe [PDF]

 

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych [PDF]

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona