Katedra Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej w Instytucie Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zorganizowała Otwarte Konwersatorium Ekonomii Społecznej pt. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa społecznego w warunkach wolnorynkowych.

 

Wykład konwersatoryjny wygłosił:

Wojciech Bylicki, Prezes Zarządu Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie

Więcej informacji

 

Autor: Lech Jańczuk
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2013, godz. 19:13 - Lech Jańczuk