1_1.[1]Finał VI Edycji Konkursu o Polsce, Europie i Świecie odbył się 12 stycznia 2023 r. Współorganizatorami konkursu oprócz pracowników Instytutu Nauk o Polityce i Administracji były Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych KUL oraz Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego KUL. Tegoroczna edycja konkursu była połączona z konferencją Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego KUL „Bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych”. Celem konkursu oprócz promocji kierunków prowadzonych w ramach Instytutu – Stosunków międzynarodowych i Bezpieczeństwa narodowego było pokazanie, że studia to nie tylko nauka, ale konferencje naukowe, dyskusje, zdobywanie nowych kompetencji i poznawanie świata. 

Pierwszy Konkurs o Polsce, Europie i Świecie został zorganizowany w 2014 roku. Minęły lata, a konkurs pozostaje z nami pomimo licznych wyzwań. Stał się stałym elementem funkcjonowania Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL. Przypomnę, iż celem Konkursu jest:

1)         popularyzacja wiedzy o istocie państwa oraz procesach zachodzących na płaszczyźnie międzynarodowej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych,

2)         rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki państwowej i międzynarodowej,

3)         kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, dotyczących problematyki państwowej i międzynarodowej,

4)         promocja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

W tym roku gościliśmy w naszych progach uczniów : I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim, XXIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 5, im. Jana Pawła II w Lublinie, IIMG_20230112_133633 Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie.

Głównymi nagrodami były, jak zazwyczaj, indeksy na dwa kierunki prowadzone w Instytucie: Stosunki międzynarodowe i Bezpieczeństwo narodowe. Istotne, iż to przyszły student sam wybiera indeks na jednym z kierunków, który chce w przyszłości studiować. Warto podkreślić, iż wykształcenie w tym zakresie daje duże możliwości, jeśli chodzi o przyszłe zatrudnienie, i to nie tylko ambasady, instytucje, pożytku publicznego, administracja centralna i samorządowa, instytucje non-profit, ale również Straż Graniczna, służba celna, Wojsko Polskie, Wojska Obrony Terytorialnej, Policja. Studia są jednym z najpiękniejszych momentów w życiu, dają możliwość, rozwoju, nabywania dodatkowego doświadczenia, zdobywania nowych kompetencji społecznych i komunikacyjnych. To nie tylko czas wytężonej pracy, ale i zabawy, poznawania nowych przyjaciół, podróży np. w ramach Erazmusa plus, studenckich konferencji krajowych i międzynarodowych.

 

W tym roku test okazał się stosunkowo łatwy, uczniowie zdobyli wysoką punktację, najwyższy wynik to 49 punktów na 60 możliwych punktów. Laureaci VI Edycji Konkursu o Polsce i Świecie:

  1. Błażej Witek XXIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 5, im. Jana Pawła II,          
  2. Szczurek Franciszek I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie
  3. Adamczyk Adrianna XXIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 5, im. Jana Pawła II
  4. Remisz Adrian XXIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 5, im. Jana Pawła II,
  5. Zuzaniuk Jakub Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie
  6. Mazur Marta XXIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 5, im. Jana Pawła II

Do zobaczenia w nowym roku akademickim 2023/2024!

 

Fotorelacja

 


Instytut Nauk o Polityce i Administracji KUL organizuje już po raz szósty edycję Konkursu wiedzy o Polsce, Europie i Świecie.

 

kul_plakat_2022_konkurs_o_swiecie-1

 

Celem Konkursu jest:


1) popularyzacja wiedzy o istocie państwa oraz procesach zachodzących na płaszczyźnie międzynarodowej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,


2)rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki państwowej i międzynarodowej,


3) kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, dotyczących problematyki państwowej i międzynarodowej.

4) promocja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

Udział w Konkursie można zgłosić indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły we wskazanym terminie.

Zgłoszenia można dokonać droga mailową na adres: konkursinpism@kul.pl lub agnieszka.zareba@kul.pl (tytuł wiadomości: Konkurs wiedzy o Polsce, Europie i świecie), jak również drogą tradycyjną na adres:

 

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL
Al. Racławickie 14

20- 950 Lublin
z dopiskiem – „Konkurs” 

 

 

Rozstrzygnięcie  Konkursu nastąpi 12 stycznia 2023 roku w Auli Stfana Kardynała Wyszyńskiego, Gmach Główny, I piętro 

 

slajd1_1

 

slajd1 slajd2 slajd3

 

 


* Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wszystkich szkół ponadpodstawowych z z całego kraju, z wyjątkiem laureatów poprzednich edycji konkursu (zdobywcy indeksów). 

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2023, godz. 08:37 - Grzegorz Tutak