kul_plakat_2019_konkurs_23_pazdziernika-1

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL organizuje już po raz piąty edycję Konkursu wiedzy o Polsce, Europie i Świecie.

 

Celem Konkursu jest:


1) popularyzacja wiedzy o istocie państwa oraz procesach zachodzących na płaszczyźnie międzynarodowej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,


2)rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki państwowej i międzynarodowej,


3) kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, dotyczących problematyki państwowej i międzynarodowej.

4) promocja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

 

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do 23 września 2019 roku.

Udział w Konkursie można zgłosić indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły we wskazanym terminie.

Zgłoszenia można dokonać droga mailową na adres: konkursinpism@kul.pl lub agnieszka.zareba@kul.pl (tytuł wiadomości: Konkurs wiedzy o Polsce, Europie i świecie), jak również drogą tradycyjną na adres:

 

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL
Al. Racławickie 14

20- 950 Lublin
z dopiskiem – „Konkurs” 

 

 

Rozstrzygnięcie  Konkursu nastąpi 23 października 2019 roku w Centrum Transferu Wiedzy KUL, sala CTW - 114 (budynek przy al. Racławickich 14).


Szczegóły konkursu (do pobrania):

 

slajd1 slajd2 slajd3

 

 


* Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wszystkich szkół ponadpodstawowych z z całego kraju, z wyjątkiem laureatów poprzednich edycji konkursu (zdobywcy indeksów). 

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2019, godz. 12:15 - Grzegorz Tutak