Prezentujemy Państwu logo naszego nowego czasopisma, którego pierwszy numer wkrótce trafi do rąk czytelników. Problematyka pisma obejmuje zagadnienia z zakresu szeroko rozumianych nauk o polityce i administracji, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, historii najnowszej oraz komunikowania politycznego. Chcemy, aby nasze czasopismo stanowiło ważne akademickie forum prezentacji studiów, rozszerzonych i pogłębionych analiz i oceny kluczowych zagadnień politycznych, militarnych i gospodarczych zarówno na poziomie globalnym, regionalnym, jak i lokalnym.

 

Autor: Wińczysław Jastrzębski
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2020, godz. 12:24 - Grzegorz Tutak