Józef M. Fiszer, Tomasz Stępniewski, Konrad Świder,
Polska–Ukraina–Białoruś–Rosja. Obraz politycznej dynamiki regionu,
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2019

 

Autor: Wińczysław Jastrzębski
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2019, godz. 21:21 - Wińczysław Jastrzębski