Stanisław Wójcik, Polskie drogi personalizmu społeczno-politycznego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018

 

 

a._lukasik-turecka

Agnieszka Łukasik-Turecka, Zmiana usytuowania radia w komunikowaniu politycznym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018
Autor: Michał Iwanowski
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2019, godz. 09:10 - Grzegorz Tutak