Józef M. Fiszer, Tomasz Stępniewski, Konrad Świder,
Polska–Ukraina–Białoruś–Rosja. Obraz politycznej dynamiki regionu,
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2019

 

 

 

Tomasz Stępniewski, Zygmunt Stankiewicz, Andrzej Szabaciuk (red.), Центральная и Восточная Европа между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом: перспективы соперничества и сотрудничества / Central and Eastern Europe between the European Union and the Eurasian Economic Union: Prospects for Competition and Cooperation, Instytut Europy Środkowej, Lublin-Moskwa 2019

 

Autor: Wińczysław Jastrzębski
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2020, godz. 00:41 - Wińczysław Jastrzębski