Czasopismo FORUM, czyli studenckie zeszyty naukowe to czasopismo Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Niniejszy periodyk ma za zadanie upubliczniać rezultaty prac naukowych studentów i doktorantów Instytutu, a także całego Wydziału Nauk Społecznych KUL oraz innych ośrodków naukowych. Pomysł na stworzenie zeszytów naukowych powstał wśród studentów Instytutu. Po dwuletnim okresie starań i wysiłków, dzięki współpracy Redakcji z organizacjami studenckimi możemy przedstawić inaugurujący numer czasopisma.

 

Zeszyty naukowe są redagowane w wersji elektronicznej jako podstawowej. Prezentowane prace mają charakter naukowy. Dotyczą dziedzin z zakresu szeroko rozumianej politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego, prawa, dziennikarstwa, historii, ekonomii, socjologii, filozofii, kulturoznawstwa czy psychologii i są wynikiem własnych badań naukowych oraz przemyśleń.

 

Chcielibyśmy zaprosić wszystkich chętnych do współpracy przy tworzeniu kolejnych numerów i przesyłania własnych prac.

 

Artykuły można przesyłać na adres: aleksandra.kuczynska-zonik@kul.pl

 

okladka_forum_gotowa

 

 


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Studenckich Zeszytów  Naukowych FORUM.

Numery archiwalne: 

 

Autor: Barbara Lendzion-Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2022, godz. 08:12 - Grzegorz Tutak