Z radością informujemy, że  Pracownicy badawczo-dydaktyczni WPPKiA KUL otrzymali granty z NCN:

 

Pani dr hab. Anna Słowikowska, adiunkt w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, uzyskała grant w konkursie OPUS 22,

 

Pan dr Robert Tabaszewski, adiunkt w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, otrzymał grant w ramach konkursu SONATA 17.

 

Narodowe Centrum Nauki finansuje badania podstawowe, w drodze konkursów na finansowanie projektów badawczych. Zgłoszone do konkursów wnioski przechodzą dwuetapowy proces oceny, którego dokonują eksperci wybierani spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych. Do tegorocznych edycji konkursu OPUS (dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej) oraz SONATA (dla młodych naukowców) wpłynęło łącznie 3005 wniosków, a finansowanie otrzymało 589 projektów.

 

Pani Profesor i Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy życząc owocnej             i satysfakcjonującej pracy!!!

Autor: Agnieszka Dębska
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2022, godz. 17:21 - Agnieszka Dębska