Z radością informujemy, że zespół pod kierownictwem

ks. prof. dra hab. Mirosława Sitarza, otrzymał grant w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w module Dziedzictwo narodowe.

Tytuł projektu: „Preludium „Dzieł zebranych”. Stefan Wyszyński wobec reżimów totalitarnych – analiza i edycja krytyczna źródeł za lata 1924-1949.

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Agnieszka Dębska
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2023, godz. 14:11 - Agnieszka Dębska