badawcze (własne i promotorskie) oraz wydawnicze

2019

 • Grant MNiSW na działalność upowszechniającą naukę (DUN): Upowszechnienie w języku angielskim monografii P. Francuza pt. Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu (Kierownik: Piotr Francuz), 2019-2020.

2018

 • Grant MNiSW na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych (SPUB), w ramach Perception&Cognition Lab., kierowanego przez Piotra Francuza (Główny wykonawca: Paweł Augustynowicz), 2018-2020.

2016

 • Grant badawczy, realizowany przez osobę rozpoczynającą karierę naukową, nieposiadającą stopnia naukowego doktora (NCN, PRELUDIUM 11, HS6), The effect of predictable frequency and predictable order of visual stimuli exposure in spatio-temporal dimensions in the detection and discrimination tasks. Eyetracking and ERP studies (Kierownik: Marta Ratomska, Opiekun naukowy/promotor: Piotr Francuz), 2017-2019.

2015

 • Grant badawczy, realizowany przez osobę rozpoczynającą karierę naukową, nieposiadającą stopnia naukowego doktora (NCN, PRELUDIUM 9, HS6), The influence of affect, difficulty of the task and working memory capacity on cognitive control (kierownik: Andrzej Cudo, Opiekun naukowy/promotor: Piotr Francuz), 2016-2018.

2014

 • Grant badawczy w ramach I Konkursu Wspólnego Przedsięwzięcia NCN i NCBiR (TANGO 1), Komputerowy program opanowywania umiejętności ortograficznych dzieci i młodzieży (kierownik: Aneta Borkowska (UMCS); główny wykonawca: Piotr Francuz) 2015-2016

 • Grant na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów (NCN, OPUS 6, HS6), Psychologiczne i neurofizjologiczne uwarunkowania sądów estetycznych (kierownik: Piotr Francuz), 2014-2017.

2013

 • Grant na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów (NCN, OPUS 5, HS6), Aktywność okoruchowa, elektroencefalograficzna i behawioralna podczas wykonywania zadań percepcyjnych i poznawczych w warunkach dezorientacji przestrzennej (kierownik: Piotr Francuz), 2014-2017.

 • Grant badawczy, realizowany przez osobę rozpoczynającą karierę naukową, nieposiadającą stopnia naukowego doktora (NCN, PRELUDIUM 5, HS6), Neuronalne podłoże wyobrażanej barwy dźwięku. Badania ERP (kierownik: Przemysław Tużnik; opiekun naukowy/promotor: Piotr Francuz), 2014-2016.

2012

 • Grant badawczy, realizowany przez osobę rozpoczynającą karierę naukową, nieposiadającą stopnia naukowego doktora (NCN, PRELUDIUM 3, HS), Desynchronizacja rytmu alfa jako wskaźnik efektywności neuronalnej w zadaniach motorycznych i wyobrażeniowych, (kierownik: Emilia Zabielska; opiekun naukowy/promotor: Piotr Francuz) 2013-2015.
 • Grant na inwestycję służącą potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach „Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej”: Doposażenie Laboratorium Psychoneurofizjologicznego KUL o aparaturę przeznaczoną do badań nad hybrydowymi interfejsami mózg-komputer (BNCI, Brain and/or Neuronal Computer Interface) (kierownik: Piotr Francuz), 2012.
 • Grant badawczy, realizowany przez osobę rozpoczynającą karierę naukową, nieposiadającą stopnia naukowego doktora (NCN, PRELUDIUM 2, H6), Wpływ wybranych własności treningu neurofeedback na efektywność kontroli fal sensomotorycznych w interfejsach mózg- komputer (BCI), (kierownik: Dariusz Zapała; opiekun naukowy/promotor: Piotr Francuz), 2012-2015.

2009

 • Grant badawczy, własny (MNiSW nr N N106 040038): Psychoneurofizjologiczne determinanty dysortografii rozwojowej (kierownik: Aneta Borkowska, UMCS; główny wykonawca: Piotr Francuz), 2009-2012.
 • Grant badawczy, promotorski (MNiSW nr N N106 022538): Wpływ siły powiązań semantycznych i czasu ekspozycji słów na ich kodowanie. Badania mózgowych potencjałów skorelowanych ze zdarzeniami (ERP) (kierownik: Piotr Francuz; doktorant: Paweł Stóżak), 2009-2012.
 • Grant wydawniczy wewnętrzny (KUL): Na ścieżkach neuronauki.
 • Grant badawczy, promotorski (MNiSW nr N N106 167437): Behawioralne i neurofizjologiczne uwarunkowania niedostrzegania zmian w scenie wizualnej (doktorantka: Agnieszka Czyż), 2009-2012.

2008

 • Grant badawczy, własny (Telewizja Polska S.A., ARC Rynek i Opinia): Rozumienie telewizyjnych programów informacyjnych. Psychologiczne badanie rozumienia wybranych informacji (z A. Szalkowską i M. Szubielską), 2008-2009.
 • Grant badawczy, własny (MNiSW nr N N106 064135): Przedmiotowe i podmiotowe uwarunkowania wykonania zadania rotacji umysłowej (z M. Chumakiem - główny wykonawcą).
 • Grant badawczy, promotorski (MNiSW nr N N106 330734): Ruchy gałek ocznych jako wskaźnik procesów wyobrażeniowych (doktorantka: Bibianna Bałaj), 2008-2011.
 • Grant na inwestycję aparaturową (MNiSW nr 187/03/E-333/S/2007-1): Laboratorium przeznaczone do badań nad utworami multimedialnymi.

2007

 • Grant badawczy, promotorski (MNiSW nr N106066433): Poznawcze i afektywne uwarunkowania aktywnego poczucia humoru (doktorantka: Małgorzata Torój), 2007-2008.
 • Grant badawczy, własny (MNiSW nr N10602432/1777): Wpływ kontekstu semantycznego na szybkość i poprawność rotacji umysłowych, 2007-2008.
 • Grant wydawniczy wewnętrzny (KUL): Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią.

2006

 • Grant badawczy, promotorski (MNiSW nr N10603331/2895): Poznawcze uwarunkowania uczenia się języka obcego metodą fonogestów przez osoby słyszące (doktorantka: Olga Grabowska), 2006-2010.

2005

 • Grant badawczy, własny (Telewizja Polska SA): Rozumienie programów informacyjnych. Studium porównawcze czterech stacji telewizji polskiej (z P. Fortuną, A. Szalkowską i M. Szubielską).
 • Grant badawczy, własny (Telewizja Polska SA): Recepcja misji telewizji publicznej (z P. Fortuną).
 • Grant badawczy, promotorski (KBN nr 1 H01F 075 28): Rozumienie filmów animowanych przez dzieci w wieku przedszkolnym w zależności od zdolności zapamiętywania zdarzeń i myślenia metaforycznego (doktorantka: Magdalena Szubielska), 2005-2006.
 • Grant badawczy, promotorski (KBN nr 1 H01F 076 28): Podmiotowe i przedmiotowe determinanty modyfikowania postawy wobec treści przekazów telewizyjnych (doktorant: Paweł Fortuna), 2005-2006.

2004

 • Grant badawczy, własny (Telewizja Polska SA): Rozumienie programów informacyjnych TVP S.A. (z D. Bagińskim, P. Fortuną, A. Szalkowską i M. Szubielską).
 • Grant badawczy, własny (KBN nr 1 H01F 078 27): Własności figury jako podstawa kodów wizualnych (z D. Bagińskim).
 • Grant badawczy, własny (Telewizja Polska S.A.): Opracowanie metodologii badania wiarygodności przekazu programów informacyjnych.
 • Grant na inwestycję aparaturową (KBN nr Nr 4679/IA/187/2004). Sprzęt audio/wideo DVCAM; Laboratorium Eksperymentalne Instytutu Psychologii KUL.
 • Grant wydawniczy (KBN): Psychologiczne aspekty odbioru telewizji 2.

2003

 • Grant wydawniczy (KBN): Rozumienie przekazu telewizyjnego: Psychologiczne badania telewizyjnych programów informacyjnych.

2001

 • Grant badawczy, własny (KBN nr 1 H01F 016 19): Rozumienie przekazu telewizyjnego: Psychologiczne badania telewizyjnych programów informacyjnych.

1999

 • Grant wydawniczy (KBN): Psychologiczne aspekty odbioru telewizji.

1991

 • Grant wydawniczy (MEN): Funkcja ilościowych i jakościowych cech w kategoryzacji przedmiotów. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2020, godz. 11:16 - Piotr Francuz