Książki

 • Francuz, P. (2013). Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Francuz, P. (red.) (2012). Komunikacja wizualna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Francuz, P., Jędrzejewski, S. (red.) (2010). Nowe media i komunikacja wizualna. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Francuz, P. (red.) (2010). Na ścieżkach neuronauki. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Francuz, P., Otrębski, W. (red.) (2008). Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, t. 15. Lublin: Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL.
 • Francuz, P. (red.) (2008). Przegląd Psychologiczny, numer specjalny: Uwaga i percepcja wzrokowa. Wyobraźnia wizualna, 51(2).
 • Francuz, P., Otrębski, W. (red.) (2007). Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, t. 14. Lublin: Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL.
 • Francuz, P. (red.) (2007). Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Francuz, P. (red.) (2007). Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Francuz, P., Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Wydanie II, poprawione i uaktualnione. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Francuz, P., Otrębski, W. (red.) (2006). Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, t. 13. Lublin: Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL.
 • Francuz, P., Mackiewicz, R. (2005). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Francuz, P., Otrębski, W., Uchnast, Z. (red.) (2006). Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, t. 12. Lublin: Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL.
 • Francuz, P. (red.) (2004). Psychologiczne aspekty odbioru telewizji 2. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Francuz, P., Grygielski, M., Otrębski, W. (red.) (2003). Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, t. 11. Lublin: Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL.
 • Francuz, P. (2002). Rozumienie przekazu telewizyjnego. Psychologiczne badania telewizyjnych programów informacyjnych. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Francuz, P., Otrębski, W., Oleś, P. (red.) (2001). Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, t. 10. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Francuz, P. (red.) (1999). Psychologiczne aspekty odbioru telewizji. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Francuz, P., Otrębski, W., Oleś, P. (red.) (1998). Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, t. 9. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Chlewiński, Z., Falkowski, A., Francuz, P. (1995). Wnioskowanie przez analogię w procesach kategoryzacji. Psychologiczne badania biologów, fizyków i humanistów. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Falkowski, A., Francuz, P. (red.) (1994). Psychologia Matematyczna, z. 6.
 • Francuz, P. (1991). Funkcja ilościowych i jakościowych cech w kategoryzacji przedmiotów. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych

2020

 • Chmielnicka-Kuter, E., Oleś, P., Jankowski, T., Francuz, P., Augustynowicz, P., Łysiak, M. (2020). Personal meanings inspired by the beauty of paintings. Art & Perception (Accepted)
 • Jankowski, T., Francuz, P., Oleś, P., Chmielnicka-Kuter, E., Augustynowicz, P. (2020). The effect of the paintings beauty on eye movement. Advances in Cognitive Psychology, 16(3), 213-227. https://doi.org/10.5709/acp-0298-4
 • Kopiś, N., Francuz, P., Zabielska- Mendyk, E., Augustynowicz. P. (2020). Feeling other people's pain: an ERP study on facial attractiveness and emotional empathy. Advances in Cognitive Psychology, 16(2), 169-175. https://doi.org/10.5709/acp-0294-8
 • Zapała, D., Zabielska-Mendyk, E., Augustynowicz, P., Cudo, A., Jaśkiewicz, M., Szewczyk, M., Kopiś, N., Francuz P. (2020). The effects of handedness on sensorimotor rhythm desynchronization and motor-imagery BCI control. Scientific Reports - Nature, 10(1), 1-11. https://doi.org/10.1038/s41598-020-59222-w
 • Lewkowicz R., Bałaj B., Francuz P. (2020). Susceptibility to flight simulator-induced spatial disorientation in pilots and non-pilots. The International Journal of Aerospace Psychology, 30(1-2), 25-37. https://doi.org/10.1080/24721840.2019.1696680
 • Cudo, A., Torój, M., Demczuk, M., Francuz, P. (2020). Dysfunction of self-control in Facebook addiction: Impulsivity is the key. Psychiatric Quarterly, 91, 9-101. https://doi.org/10.1007/s11126-019-09683-8

2019

 • Francuz, P., Szymańska, A., Wojtasiński, M. (2019). Linguistic analysis of statements concerning paintings viewed under different instructions by experts and novices in the visual arts. Psychology of Language and Communication, 23(1), 357-379. https://doi.org/10.2478/plc-2019-0016
 • Zapała, D., Małkiewicz, M., Francuz, P., Kołodziej, M., Majkowski, A. (2019). Temperament predictors of motor imagery control in BCI. Journal of Psychophysiology, 1-9. https://doi.org/10.1027/0269-8803/a000252
 • Tużnik, P., Francuz, P. (2019). Factor structure and test-retest reliability of the Polish version of the Clarity of Auditory Imagery Scale. Current Psychology, 1-8. https://doi.org/10.1007/s12144-019-00367-x
 • Bałaj, B., Lewkowicz, R., Francuz, P., Augustynowicz, P., Fudali-Czyż, A., Stróżak, P., Truszczyński, O. (2019). Spatial disorientation cue effects on gaze behaviour in pilots and non-pilots. Cognition, Technology & Work, 21(3), 473–486. https://doi.org/10.1007/s10111-018-0534-7
 • Stróżak, P., Augustynowicz, P., Ratomska, M., Francuz, P., Fudali-Czyż, A. (2019). Vection attenuates N400 event-related potentials in a change-detection task. Perception, 48(8), 702-730.  https://doi.org/10.1177/0301006619861882
 • Francuz, H., Francuz, P. (2019). W barwach jesieni. Percepcja ekspozycji muzealnej przez osoby starsze. P. Kowal, K. Wolska-Pabian (red.), Muzeum i zmiana. Losy muzeów narracyjnych (s. 247-263). Warszawa-Kraków: Universitas.
 • Cudo, A., Kopiś, N., Francuz, P., Błachnio, A., Przepiórka, A., Torój, M. (2019). The impact of Facebook use and Facebook intrusion on cognitive control: Effect in proactive and reactive control. Advances in Cognitive Psychology, 15(1), 63-74. https://doi.org/10.5709/acp-0257-6
 • Lewkowicz, R., Stróżak, P., Bałaj, B. Francuz, P., Augustynowicz, P. (2019). Letter to the Editor re: Selective auditory attention and spatial disorientation cues effect on flight performance: Response. Aerospace Medicine and Human Performance, 90(5), 492-493. https://doi.org/10.3357/AMHP.5342a.2019
 • Lewkowicz, R., Stróżak, P., Bałaj, B., Francuz, P. (2019). Auditory verbal working memory load effects on a simulator-induced spatial disorientation event. Aerospace Medicine and Human Performance, 90(6), 531-539. https://doi.org/10.3357/AMHP.5277.2019
 • Wojtasinski, M., & Francuz, P. (2019). Expertise in the game of Go and levels of visuospatial and pattern recognition abilities. Japanese Psychological Research, 61(4), 273–281. https://doi.org/10.1111/jpr.12236

2018

 • Borkowska, A. R., & Francuz, P. (2018). Wykorzystywanie instytucjonalnych i innych form terapii przez uczniów z dysortografią. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 37(3), 11–31. https://doi.org/10.17951/lrp.2018.37.3.11-31
 • Jankowski, T., Francuz, P., Oleś, P., & Chmielnicka-Kuter, E. (2018). The effect of temperament, expertise in art, and formal elements of paintings on their aesthetic appraisal. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/aca0000211

 • Kołodziej, M., Majkowski, A., Zapala, D., Rak, R. J., & Francuz, P. (2018). Methods of power-band extraction techniques for BCI classification. Proceedings of the 19th International Conference Computational Problems of Electrical Engineering (pp. 1-4), Banska Stiavnica, Slovakia. https://doi.org/10.1109/CPEE.2018.8506786

 • Fudali-Czyż, A., Francuz, P., & Augustynowicz, P. (2018). The effect of art expertise on eye fixation-related potentials during aesthetic judgment task in focal and ambient modes. Frontiers in Psychology, 9. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01972
 • Szubielska, M., Francuz, P., Niestorowicz, E., & Bałaj, B. (2018). The impact of reading or listening to a contextual information relating to contemporary paintings on the evaluation by non-experts in the field of art. Polskie Forum Psychologiczne, 23(3), 610–627. https://doi.org/10.14656/PFP20180309

 • Lewkowicz, R., Stróżak, P., Bałaj, B., Francuz, P., & Augustynowicz, P. (2018). Selective auditory attention and spatial disorientation cues effect on flight performance. Aerospace Medicine and Human Performance, 89(11), 976–984. https://doi.org/10.3357/AMHP.5153.2018

 • Lewkowicz, R., Fudali-Czyż, A., Bałaj, B., & Francuz, P. (2018). Change detection flicker task effects on simulator-induced spatial disorientation events. Aerospace Medicine and Human Performance, 89(10), 863–872. https://doi.org/10.3357/AMHP.5042.2018

 • Cudo, A., Francuz, P., Augustynowicz, P., & Stróżak, P. (2018). The effects of arousal and approach motivated positive affect on cognitive control. An ERP study. Frontiers in Human Neuroscience, 12. https://doi.org/10.3389/fnhum.2018.00320

 • Stróżak, P., Francuz, P., Lewkowicz, R., Augustynowicz, P., Fudali-Czyż, A., Bałaj, B., & Truszczyński, O. (2018). Selective attention and working memory under spatial disorientation in a flight simulator. The International Journal of Aerospace Psychology, 28(1–2), 31–45. https://doi.org/10.1080/24721840.2018.1486195

 • Kołodziej, M., Majkowski, A., Francuz, P., Rak, R. J., & Augustynowicz, P. (2018). Identifying experts in the field of visual arts using oculomotor signals. Journal of Eye Movement Research, 11(3). https://doi.org/10.16910/jemr.11.3.3

 • Zabielska-Mendyk, E., Francuz, P., Jaśkiewicz, M., & Augustynowicz, P. (2018). The effects of motor expertise on sensorimotor rhythm desynchronization during execution and imagery of sequential movements. Neuroscience, 384, 101–110. https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2018.05.028

 • Tużnik, P., Augustynowicz, P., & Francuz, P. (2018). Electrophysiological correlates of timbre imagery and perception. International Journal of Psychophysiology, 129, 9–17. https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2018.05.004

 • Francuz, P., Zaniewski, I., Augustynowicz, P., Kopiś, N., & Jankowski, T. (2018). Eye movement correlates of expertise in visual arts. Frontiers in Human Neuroscience, 12. https://doi.org/10.3389/fnhum.2018.00087

 • Zapała, D., Francuz, P., Zapała, E., Kopiś, N., Wierzgała, P., Augustynowicz, P., Majkowski, A., & Kołodziej, M. (2018). The impact of different visual feedbacks in user training on motor imagery control in BCI. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 43(1), 23–35. https://doi.org/10.1007/s10484-017-9383-z

2017

 • Borkowska, A. R., & Francuz, P. J. (2017). Support for students with spelling disorders in Poland, in students’ and parents’ perception. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 4(3), 142–151. https://doi.org/10.18844/prosoc.v4i3.2528

 • Majkowski, A., Kołodziej, M., Zapała, D., Tarnowski, P., Francuz, P., Rak, R. J., & Oskwarek, Ł. (2017). Selection of EEG signal features for ERD/ERS classification using genetic algorithms. Proceedings of the 18th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (pp. 1-4), Kutna Hora, Czech Republic. https://doi.org/10.1109/CPEE.2017.8093082

 • Kołodziej, M., Francuz, P., Majkowski, A., Rak, R. J., Tarnowski, P., & Augustynowicz, P. (2017). Automatic identification of experts in visual arts: The use of transitions between regions of interest in the image. Proceedings of the 18th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (pp. 1-4), Kutna Hora, Czech Republic. https://doi.org/10.1109/CPEE.2017.8093045

2016

 • Zapała, D., Jaśkiewicz, M., Ratomska, M., & Francuz, P. (2016). Use of brain-computer interfaces under extreme environmental conditions. The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology, 22(2), 39–48. https://doi.org/10.13174/pjambp.31.12.2016.04

 • Bałaj, B., Francuz, P., Sternal, M., & Matulewski, J. (2016). Compensation of head movements in the data registered with a headset eye tracker using the EVM* software package. The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology, 22(1), 21–29. https://doi.org/10.13174/pjambp.30.12.2016.02

 • Stróżak, P., & Francuz, P. (2016). Event-related potential correlates of attention to mediated message processing. Media Psychology, 20(2), 291–316. https://doi.org/10.1080/15213269.2016.1160787

 • Jaśkiewicz, M., Francuz, P., Zabielska-Mendyk, E., Zapała, D., & Augustynowicz, P. (2016). Effects of harmonics on aesthetic judgments of music: An ERP study involving laypersons and experts. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 76(2), 142–151. https://doi.org/10.21307/ane-2017-013

 • Fudali-Czyż, A., Ratomska, M., Cudo, A., Francuz, P., Kopiś, N., & Tużnik, P. (2016). Controlled categorisation processing in brand extension evaluation by Indo-European language speakers. An ERP study. Neuroscience Letters, 628, 30–34. https://doi.org/10.1016/j.neulet.2016.06.005

 • Stróżak, P., Francuz, P., Augustynowicz, P., Ratomska, M., Fudali-Czyż, A., & Bałaj, B. (2016). ERPs in an oddball task under vection-inducing visual stimulation. Experimental Brain Research, 234, 3473–3482. https://doi.org/10.1007/s00221-016-4748-8

 • Francuz, P., & Augustynowicz, P. (2016). Wielokrotna analiza jednozmiennowa czasu trwania fiksacji zlokalizowanych w klastrach jako metoda identyfikacji kluczowych obszarów zainteresowania. Studia Psychologiczne, 53(4), 5–16. https://doi.org/10.2478/V1067-010-0143-2

 • Chumak, M., & Francuz, P. (2016). Reprezentacja: Wyobrażenia. W: J. Bremer (red.), Przewodnik po kognitywistyce (s. 553-578). Kraków: WAM.

2015

 • Lewkowicz, R., Francuz, P., Bałaj, B., & Augustynowicz, P. (2015). Flights with the risk of spatial disorientation in the measurements of oculomotor activity of pilots. The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology, 21(3), 22–28. https://doi.org/10.13174/pjamp.21.03.2015.03

 • Zapała, D., Zabielska-Mendyk, E., Cudo, A., Krzysztofiak, A., Augustynowicz, P., & Francuz, P. (2015). Short-term kinesthetic training for sensorimotor rhythms: Effects in experts and amateurs. Journal of Motor Behavior, 47(4), 312–318. https://doi.org/10.1080/00222895.2014.982067

 • Francuz, P., & Pisarek, J. (2015). Wpływ sposobów korzystania z mediów na poznawcze i emocjonalne funkcjonowanie dzieci i młodzieży. „Cyfrowi tubylcy” z psychologicznej perspektywy. W: M. Federowicz, S. Ratajczak (red.), O potrzebie edukacji medialnej w Polsce (s. 145–180). Warszawa: Polski Komitet ds. UNESCO I Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

 • Francuz, P. (2015). Mózg i moralność. W: J. Mariański (red.), Leksykon socjologii moralności. Podstawy – teorie – badania – perspektywy (s. 472-475). Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

2014

 • Jaśkiewicz, M., Francuz, P., Zabielska-Mendyk, E., Zapała, D., & Augustynowicz, P. (2014). The effect of music harmonics and level of expertise on aesthetic judgment of music: an ERP study. W: T. Marek (red.), Advances in Science, Technology, Higher Education and Society in the Conceptual Age (pp. 109–113). New York: AHFE Conference.

 • Fudali-Czyż, A., Francuz, P., & Augustynowicz, P. (2014). Determinants of attentive blank stares. An EFRP study. Consciousness and Cognition, 29, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.concog.2014.07.008

 • Francuz, P. (2014). The effect of three-dimensional imaging of well-known objects on time and accuracy of mental rotation. Health Psychology Report, 2(2), 90–98. https://doi.org/10.5114/hpr.2014.43915

 • Borkowska, A. R., Francuz, P., Soluch, P., & Wolak, T. (2014). Brain activation in teenagers with isolated spelling disorder during tasks involving spelling assessment and comparison of pseudowords. fMRI study. Brain & Development, 36(9), 786–793. https://doi.org/10.1016/j.braindev.2013.10.010

2013

 • Francuz, P. (2013). Jak ludzie oglądają obrazy? Perspektywa neuronauki poznawczej. W: D. Folga-Januszewska, E. Grygiel (red.), Edukacja w muzeum rzeczywistym i wirtualnym (s. 25-40). Kraków: Universitas.

 • Francuz, P., Borkowska, A., Soluch, P., & Wolak, T. (2013). Analysis of brain activation in teenagers with isolated dysorthography (spelling disorder) and good spellers during a spelling assessment task. Acta Neuropsychologica, 11(3), 257–268.

 • Borkowska, A. R., & Francuz, P. (2013). Ruchy gałek ocznych podczas oceny poprawności zapisu wyrazów jako wskaźnik rozwoju świadomości ortograficznej młodzieży z dysortografią. Psychologia Rozwojowa, 18(3), 37–50. http://doi.org/10.4467/20843879PR.13.015.1469

 • Francuz, P., & Zabielska-Mendyk, E. (2013). Does the brain differentiate between related and unrelated cuts when processing audiovisual messages? An ERP study. Media Psychology, 16(4), 461–475. https://doi.org/10.1080/15213269.2013.831394

 • Kluska, E., Stróżak, P., & Francuz, P. (2013). Alokacja zasobów uwagi podczas przetwarzania komunikatu medialnego. Badania mózgowych potencjałów wywołanych. Studia Psychologiczne, 51(1), 19–32. https://doi.org/10.2478/v10167-010-0065-2

 • Francuz, P. J., & Borkowska, A. R. (2013). Eye movement in isolated spelling disorder – an analysis using the dual route model of visual word recognition. Journal of Neurolinguistics, 26(6), 701–711. https://doi.org/10.1016/j.jneuroling.2013.06.002

 • Francuz, P., & Zabielska-Mendyk, E. (2013). Neurofizjologiczne korelaty cięć montażowych w przekazie telewizyjnym. Badania wolnych potencjałów korowych (SCP). Przegląd Psychologiczny, 56(1), 59–73.

2012

 • Fudali-Czyż, A., Francuz, P. (2012). Poznawcze uwarunkowania zjawiska „pustego patrzenia”. Badania FRP. Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej, 4(18), 7-26. 
 • Francuz, P. (2012). Neuropoznawcze podstawy komunikacji wizualnej. W: P. Francuz (red.), Komunikacja wizualna (s. 11-46). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. 
 • Francuz, P. (2012). Wstęp. W: P. Francuz (red.), Komunikacja wizualna (s. 7-10). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. 
 • Zapała D., Zabielska E., Cudo A., Krzysztofiak A., Francuz P. (2012). Desynchronization of alpha rhythm in motor imagery task after a kinesthetic training. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 72(2), 205.
 • Francuz, P. (2012). W jakim zakresie normatywne podejście do metodologii badań naukowych w psychologii jest otwarte na eksplorację terra incognita? Roczniki Psychologiczne, 3, 41-47. 
 • Tużnik, P., Francuz, P. (2012). Wpływ złożoności i wymiarowości obiektów na efektywność wykonania rotacji umysłowej. Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej, 2, 87-108. 

 • Bałaj, B., Francuz, P. (2012). Siła podobieństwa w ruchach oczu wykonywanych podczas oglądania i wyobrażania sobie obiektów – czynniki modyfikujące. Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej, 2, 63-76. 

 • Francuz, P., Borkowska, A. (2012). Oculomotor correlates of dysorthography. International Journal of Psychology, 47, 592-592. DOI:10.1080/00207594.2012.709117

 • Francuz, P. (2012). Rozumienie i empatia w psychologii poznawczej. W: H. Kardela, Z. Muszyński, M. Rajewski (red.), Empatia, obrazowanie i kontekst jako kategorie kognitywistyczne (s. 95-102). Lublin: Wydawnictwo UMCS. 

2011

 • Francuz, P.  (2011). Wyobrażeniowa natura pojęć. W: J. Bremer, A. Chuderski (red.), Pojęcia. Jak reprezentujemy i kategoryzujemy świat (s. 231-246). Kraków: T.A.i.W.P.N. Universitas. 
 • Francuz, P., Oleś, P. (2011). Do university students really have difficulty in duration judgments? Comment on Okazaki and Matsuda (2008, 2010). Perceptual and Motor Skills, 113(3), 724-726. DOI: 10.2466/22.PMS.113.6.724-726
 • Francuz, P., Zapała, D. (2011). The suppression of the μ rhythm during the creation of imagery representation of movement. Neuroscience Letters, 495(1), 39-43. DOI: 10.1016/j.neulet.2011.03.031
 • Francuz, P. (2011). Sprawozdanie z 33. European Conference on Visual Perception, Lausanne, Switzerland, 22–26 sierpnia 2010. Roczniki Psychologiczne, 14(1), 197-201.

2010

 • Francuz, P. (2010). Eye movements during mental rotation of 2D and full-3D objects of varying types and degrees of complexity. Perception, 39 (Supplement), 70.
 • Francuz, P. (2010). The Impact of Audio Information Intonation on Understanding Television News Contents. Psychology of Language and Communication, 14(1), 71-86. DOI: 10.2478/v10057-010-0005-6
 • Francuz, P. (2010). Strategie przeszukiwania pola wzrokowego podczas wykonywania zadań rotacji umysłowej. W: K. Jodzio, E. Szepietowska (red.), Neuronalne ścieżki poznania i zachowania. Rozważania interdyscyplinarne (s. 43-65). Lublin: Wydawnictwo UMCS. 
 • Francuz, P. (2010). Sprawozdanie z International Conference on Behavioral, Cognitive and Psychological Sciences, Singapore, 26-28 lutego, 2010. Roczniki Psychologiczne, 2, 203-210. 
 • Francuz, P., Jędrzejewski, S. (2010). Wprowadzenie. W: Francuz, P., Jędrzejewski, S. (red.), Nowe media i komunikacja wizualna (s. 7-11). Lublin: Wydawnictwo KUL. 
 • Francuz, P. (2010). O realności stanów wyobrażonych. W: L. Suchocka, R. Sztembis (red.), Człowiek i dzieło (s. 129-135). Lublin: Wydawnictwo KUL. 
 • Francuz, P. (2010). The influence of body position and spatial orientation of an object on mental rotation task's performance. Procedia – Social and Behavioral Sciences Journal,  5, 896-900. DOI: 10.1016/j.sbspro.2010.07.206 
 • Francuz, P., Szalkowska, A., Szubielska, M. (2010). W jaki sposób obraz modyfikuje rozumienie telewizyjnych programów informacyjnych? Studia Medioznawcze, 40, 1, 41-53. 
 • Francuz, P. (2010). Wprowadzenie. W: P. Francuz (red.), Na ścieżkach neuronauki (s. 7-11). Lublin: Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL. 
 • Francuz, P. (2010). Ruchy gałek ocznych podczas wykonywania zadań wyobrażeniowych. W: P. Francuz (red.), Na ścieżkach neuronauki (s. 47-106). Lublin: Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL. 
 • Francuz, P. (2010). The influence of the rotation point position and the weight of real-world objects on the mental rotation task’s performance. W: A. M. Rawani, H. Kettani, Z. Ting (red.), Proceedings of 2010 International Conference on Behavioral, Cognitive and Psychological Sciences, Singapore, 26-28 February, 2010 (s. 79-83). Liverpool, England: World Academic Union (World Academic Press). 
 • Francuz, P. (2010). Adresat, przesłanie, użyteczność – zagubione wymiary komunikacji medialnej. W: I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Status-Aksjologia-Funkcjonowanie (s. 274-279). Lublin: Wydawnictwo UMCS. 
 • Francuz, P. (2010). Zastosowanie współczesnych technologii informatycznych i Internetu w szkolnictwie wyższym. W: D. Bis, A. Rynio (red.), Media w wychowaniu chrześcijańskim (s. 651-662). Lublin: Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL. 

2009

 • Francuz, P. (2009). E-learning a kształcenie uniwersyteckie, Ethos. Koniec misji uniwersytetu?, 1-2, 184-198. 
  Francuz, P. (2009). Psycho-społeczne aspekty tworzenia i odbioru informacji. W: L. Dyczewski (red.). Jaka informacja? (s. 193-199). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. 

2008

 • Francuz, P. (2008). Problem celu mediów: komercja, propaganda czy dobro osoby. W: Maryniarczyk, A., Stępień, K., Gondek, P. (red.). Spór o cel. Problematyka celu i celowościowego wyjaśniania z cyklu Zadania współczesnej metafizyki (t. 10, s. 301-312). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. 
 • Francuz, P. (2008). Rozumienie niespójnych informacji zawartych w często oglądanych przekazach telewizyjnych. W: M. Zemło, A. Jabłoński (red.), Między unifikacją a dezintegracją. Kondycja wiedzy we współczesnym społeczeństwie (s. 273-300). Lublin: Wydawnictwo KUL. 
 • Francuz, P. (2008). „Postępujcie nadal mężnie…”. W: J. Mariański, S. Zięba (red.), Godność czy sukces? Kulturowe dylematy współczesności (99-106). Lublin: TN KUL. 
 • Francuz, P. (2008). Rozumienie pojęcia wiedzy na gruncie psychologii poznawczej. Zeszyty Naukowe KUL, 1, 35-42. 
 • Francuz, P. (2008). Wprowadzenie. Przegląd Psychologiczny, 2, 105-109.
 • Francuz, P. (2008). XIII międzynarodowa konferencja "Online Educa 2007", 28-30 listopada 2007, Berlin (Sprawozdania). Przegląd Psychologiczny, 2, 269-272. 
 • Francuz, P., Oleś, M., Chumak, M. (2008). Umysłowa rotacja obiektów semantycznych i asemantycznych umieszczonych w naturalnym kontekście. Przegląd Psychologiczny, 2, 235-260. 
 • Francuz, P., Szalkowska, A., Sherstyuk, I. (2008). Priming the evaluation of intentions of television news characters. Journal of Media Psychology, 1, 1-22. 
 • Francuz, P. (2008). Podmiot w psychologii: Próba systematyzacji. W: J. Bartmiński, A. Pajdzińska (red.), Podmiot w języku i kulturze (61-71). Lublin: Wydawnictwo UMCS. 

2007

 • Francuz, P., Oleś, M., Chumak, M. (2007). The Influence of the Semantic Context on the Speed and Correctness of Mental Rotation. W: K. A. Fanti (red.), Psychological Science: Research, Theory and Future Directions (s. 37-54). Athens: ATINER Press. 
 • Francuz, P. (2007). Wprowadzenie. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej (s. 5-9). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. 
 • Trojanowska-Bis, A., Francuz, P. (2007). Rozumienie przekazu audiowizualnego zawierającego “tekst taśmowy” (TV-ticker) przez osoby zależne i niezależne od pola. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej (s. 67-86). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. 
 • Pisarek, J., Francuz, P. (2007). Poznawcze i emocjonalne zaangażowanie widza w film fabularny w zależności od typu bohatera. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej (s. 165-188). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. 
 • Francuz, P. (2007). Strach i lęk w reklamie politycznej. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej (s. 213-230). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. 
 • Francuz, P. (2007). Wprowadzenie. W: P. Francuz (red.), Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią (s. 11-17). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Francuz, P. (2007). Teoria wyobraźni Stephana Kosslyna. Próba reinterpretacji. W: P. Francuz (red.), Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią (s. 149-189). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. 
 • Francuz, P. (2007). Wyobraźnia, jako wytwór aktywności mózgowego emulatora procesów motorycznych i percepcyjnych. W: P. Francuz (red.), Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią (s. 207-230). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. 
 • Bagiński, D., Francuz, P. (2007). W poszukiwaniu podstaw kodów wizualnych. W: P. Francuz (red.), Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią (s. 19-43). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. 
 • Francuz, P., Bagiński, D. (2007). Własności kształtów jako podstawa kodów wizualnych. W: P. Francuz (red.), Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią (s. 45-61). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. 
 • Soszyńska, E., Francuz, P. (2007). Wpływ aktywizacji wyobraźni na myślenie dywergencyjne oraz na odbiór wrażeń płynących z ciała. W: P. Francuz (red.), Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią (s. 291-314). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. 
 • Francuz, P., Szalkowska, A. (2007). Strategie budowania umysłowej reprezentacji treści telewizyjnych programów informacyjnych. W: Wadowski, D. (red.), Kultura. Media. Społeczeństwo. Księga Jubileuszowa ku czci Ojca Profesora Leona Dyczewskiego OFMConv (s. 345-364). Lublin: Wydawnictwo KUL. 
 • Francuz, P. (2007). O niektórych praktykach badawczych, które prowadzą do gromadzenia i publikowania niewiarygodnych wyników badań naukowych. W: Wątroba J. (red.), Zastosowania statystyki i data maining w badaniach naukowych (s. 5-18). Kraków: StatSoft. 
 • Francuz, P. (2007). Z szacunku dla telewidza – badania nad komunikowaniem w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W: J. Fras (red.), Studia nad mediami i komunikowaniem masowym. Prawo - język - tekst (s. 274-283). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek (Przedruk w Global Media Journal – Polish Edition, 2006, 1, 1-7). 
 • Francuz, P. (2007). Czy ludzie mają trudności ze zrozumieniem telewizyjnych programów informacyjnych? W: J. Fras (red.), Studia nad mediami i komunikowaniem masowym. Teoria - rynek - społeczeństwo (s. 211-218). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. (Przedruk w Global Media Jurnal – Polish Edition, 2006, 1, 7-14). 

2006

 • Wieczorek, D., Francuz, P. (2006). Wpływ nastroju na pamięć podczas rozwiązywania problemów przez analogię. W: P. Francuz, W. Otrębski (red.), Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (s. 63-79), t. 13. Lublin: Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL. 
 • Francuz, P., Szalkowska, A., Sherstyuk, I. (2006). Torowanie ocen intencji bohaterów wiadomości telewizyjnych. Czasopismo Psychologiczne, 2, 205-218. 
 • Francuz, P. (2006). Koncepcje podobieństwa strukturalnego i funkcjonalnego w psychologii poznawczej. W: H. Kardela, Z. Muszyński, M. Rajewski (red.), Podobieństwo. RRR Kognitywistyka (s. 89-99). Lublin: Wydawnictwo UMCS. 
 • Francuz, P. (2006). Psychologia chrześcijańska czy psychoterapia po chrześcijańsku? Roczniki Psychologiczne, 9, 230-235. 
 • Francuz, P. (2006). Media po przejściu anioła śmierci. Charaktery, 3, 3. 
 • Francuz, P. (2006). Nasze tele wizje. Charaktery, 3, 28-30. 
 • Szubielska, M., Francuz, P. (2006). Niebezpieczne związki między ścieżkami. Zeszyty Telewizyjne, 11, 4-19. 
 • Zabłocka, M., Francuz, P. (2006). Wpływ zmiennych osobowych na decyzję o sprawowaniu kontroli w sytuacji odpowiedzialności. Przegląd Psychologiczny, 1, 37-61. 

2005

 • Francuz, P. (2005). Katedra Psychologii Eksperymentalnej KUL. Przegląd Uniwersytecki, 5-6, 46-47. 
 • Francuz, P. (2005). Wpływ mediów na przebieg i wyniki politycznych kampanii wyborczych. W: J. Uszyński (red.), Dziennikarz w czasie wyborów. Vademecum. Warszawa: TVP Telewizja Polska, 2005 (wersja CD; przedruk w Zeszyty Telewizyjne, 10, 167-179). 
 • Francuz, P. (2005). O sztuce rozmawiania z gośćmi zaproszonymi do studia telewizyjnego. Zeszyty Ocen: Analizy, warsztat, misja telewizji publicznej, 4, 56-71. 
 • Fortuna, P., Francuz, P. (2005). O rozumieniu telewizyjnej informacji – wnioski (cz. I). Zeszyty Telewizyjne, 9, 19-35. 
 • Francuz, P. (2005). O rozumieniu telewizyjnych audycji informacyjnych. Zeszyty Telewizyjne, 8, 29-45. 

2004

2003

 • Francuz, P. (2003). Wpływ redundancji audio/wideo na przetwarzanie przekazu telewizyjnego. W: Szwed R. (red.), Społeczeństwo wirtualne. Społeczeństwo informacyjne (s. 197-208). Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL. 
 • Francuz, P. (2003). Poznawczy mechanizm oceny realności wydarzeń prezentowanych w telewizji. W: Szwed R. (red.), Społeczeństwo wirtualne. Społeczeństwo informacyjne (s. 173-184). Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL. 
 • Szalkowska, A., Francuz, P. (2003). Psychologiczne badania rozumienia informacji prasowej. Przegląd Psychologiczny, 46, 1, 79-99. 

2002

 • Francuz, P. (2002). Krytycyzm: aspekt psychologiczny. Encyklopedia Katolicka t. IX. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1413. 

2001

 • Francuz, P. (2001). Spis publikacji księdza profesora Zdzisława Chlewińskiego. Roczniki Psychologiczne, 4, 27-51. 
 • Francuz, P. (2001). Ksiądz profesor Zdzisław Chlewiński. Roczniki Psychologiczne, 4, 5-25. 

2000

 • Francuz, P. (2000). Katatymia. Encyklopedia Katolicka t. VIII. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1013. 
 • Francuz, P. (2000). Mechanizm uwagi: przegląd zagadnień w perspektywie psychologicznej i neurofizjologicznej. W: Brzeziński J., Kowalik S. (red.), O różnych sposobach uprawiania psychologii (s. 44-70). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo. 

1999

 • Francuz, P. (1999). Wprowadzenie. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty odbioru telewizji (s. 7-9). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Francuz, P., Fortuna, P., Bagiński, D. (1999). Psychologiczne aspekty doktryny i misji regionalnych ośrodków telewizji publicznej. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty odbioru telewizji (s. 229-242). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. 
 • Francuz, P., Fijołek, D. (1999). Analiza wewnętrznej spójności programu telewizyjnego na przykładzie rozmowy studyjnej. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty odbioru telewizji (s. 211-227). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. 
 • Francuz, P., Fortuna, P. (1999). Zapamiętywanie treści telewizyjnych programów informacyjnych: Studium psychologiczne. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty odbioru telewizji (s. 151-181). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. 
 • Francuz, P. (1999). Powtarzanie informacji w środkach masowego komunikowania: Przegląd badań psychologicznych. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty odbioru telewizji (s. 79-97). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. 
 • Francuz, P. (1999). Recepcja telewizji w świetle wyników ankietowych badań opinii publicznej oraz psychologicznych eksperymentów naturalnych. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty odbioru telewizji (s. 9-23). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. 

1998

 • Francuz, P., Fortuna, P., Bagiński, D. (1998). The Psychological Aspects of the Doctrine and Mission of the Regional Centers of Public Television. Journal for Mental Changes, 4, 75-92. 

1997

 • Francuz, P. (1997). W poszukiwaniu metodologii psychologicznych badań programów telewizyjnych. Przegląd Psychologiczny, 40, 347-368. 

1996

 • Francuz, P. (1996). Rola psychologicznych teorii kategoryzacji w badaniach zachowań konsumenckich. Przegląd Psychologiczny, 39, 171-187. 
 • Francuz, P. (1996). Sprawozdanie z Pierwszego Regionalnego Seminarium na temat: „Psychologiczne aspekty kreowania i odbioru przekazu telewizyjnego”, Lublin, 1-2 lutego 1996 r. Czasopismo Psychologiczne, 2, 65-66. 

1995

 • Francuz, P. (1995). Metodologiczna mitologia w badaniach zachowań konsumenckich. Czasopismo Psychologiczne, 1, 143-153. 
 • Francuz, P. (1995). Sprawozdanie z sympozjum teoretyczno-metodologicznego nt.: Problemy teorii i praktyki psychologii współczesnej. Kamień Śląski, 11 listopada 1995 r. Czasopismo Psychologiczne, 1, 109-110. 
 • Francuz, P. (1995). Teoria elementów relacji semantycznych R. Chaffina i D. J. Herrmanna. W: Biela A., Brzeziński J., Marek T. (red.). Społeczne, eksperymentalne i metodologiczne konteksty procesów poznawczych człowieka (s. 201-223). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora. 

1994

 • Chlewiński, Z., Falkowski, A., Francuz, P. (1994). Struktura kategorii semantycznych w procesach wnioskowania przez analogię w różnych dyscyplinach naukowych. Przegląd Psychologiczny, 37, 175-185. 
 • Francuz, P., Bednarski, P. (1994). Wprowadzenie do języka programowania eksperymentów psychologicznych: Micro Experimental Laboratory v. 1.0. Psychologia Matematyczna, 6, 139-151. 

1993

 • Francuz, P., Bednarski, P. (1993). MEL – język programowania psychologicznych eksperymentów laboratoryjnych. Przegląd Psychologiczny, 36, 99-108. 

1992

 • Chlewiński, Z., Falkowski, A., Francuz, P. (1992). Poznawcza reprezentacja przestrzeni problemowych w procesach kategoryzacji u biologów, fizyków i humanistów. Psychologia Matematyczna, 6, 45-66. 

1991

 • Francuz, P. (1991-1992). Cechy ilościowe i jakościowe przedmiotów jako determinanty efektu typowości. Roczniki Filozoficzne, 39-40, 67-91. 
 • Francuz, P. (1991). Rola ilościowych i jakościowych cech w kategoryzacji przedmiotów. Przegląd Psychologiczny, 34, 421-437. 

1990

 • Francuz, P. (1990). The role of qualitative and quantitative dimensions in the categorization of objects. Polish Psychological Bulletin, 21, 213-225. 

1987

 • Francuz, P. (1987). Studium krytyczne koncepcji symulacji procesów poznawczych A. Newella i H. A. Simona. Przegląd Psychologiczny, 2, 353-369. 

1986

 • Francuz, P. (1986). Metodologia badań nad komputerową symulacją procesów poznawczych. Raporty Sekcji Psychologii KUL, 3, 1-25. 
 • Francuz, P. (1986). Założenia teorii rozwiązywania problemów H. A. Simona: Studium krytyczne. Przegląd Psychologiczny, 3, 591-606. 
 • Francuz, P. (1986). Założenia teorii rozwiązywania problemów H. A. Simona. Raporty Sekcji Psychologii KUL, 2, 1-24. 

arrow__01

Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2020, godz. 10:47 - Piotr Francuz