ORGANIZACJA KONFERENCJI I SEMINARIÓW

 

 • 6th Polish Eye Tracking Conference & 2nd EARLI SIG 27 Conference, Warszawa, 15-17 czerwca 2018 (współorganizacja z The European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Uniwersytetem Warszawskim i NeuroDevice Group S.A.).
 • Panel dyskusyjny „Nowe technologie stosowane w badaniach psychologicznych” podczas Kolokwiów Psychologicznych KP PAN, Toruń, 21-25 czerwca 2018.
 • 5th Polish Eye Tracking Conference, Lublin, 21-23 kwietnia 2017 (współorganizacja z SMI i NeuroDevice).
 • XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz, 18-21 września 2014 (członek Rady Programowej).
 • XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, Lublin, 20-21 września 2013 (współorganizacja z PTNeur i Cognito).
 • Kolokwia Psychologiczne PAN, Kazimierz Dolny, 20-22 czerwca 2013 (współorganizacja z UMCS).
 • I Polska Konferencja Eyetrackingowa: Eyetracking w badaniach społecznych i humanistycznych. Teoria – metoda – aplikacja. Lublin, 30 listopada 2012 (współorganizacja z SMI i NeuroDevice).
 • I ogólnopolskie seminarium Eyetrackingowe, Warszawa, 11 maja 2012 (współorganizacja z WIML).
 • VI międzynarodowa konferencja „Dzień mózgu 6”, Lublin, 17-19 marca 2011 (współorganizacja).
 • Panel dyskusyjny „Autonomia nauki o komunikowaniu” podczas II Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Lublin, 15-17 września 2010 (organizacja).
 • II Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej „Autonomia nauki o komunikowaniu”, Lublin, 15-17 września 2010 (współorganizacja).
 • Konferencja „Od inspiracji do fascynacji. Psychologiczne i pedagogiczne wymiary sztuki cyrkowej”, Lublin, 19 czerwca 2010 (współorganizacja).
 • V międzynarodowa konferencja „Dzień mózgu 5” : Mózg - niekończąca się opowieść, Lublin, 19-21 marca 2010 (współorganizacja).
 • Otwarte seminarium naukowe z udziałem Zygmunta Pizlo (Purdue University West Lafayette, IN, USA), Percepcja wzrokowa obiektów trójwymiarowych: historia - psychofizyka - modele symulacyjne, Lublin, 4 marca 2010 (organizacja).
 • IV międzynarodowa konferencja „Dzień mózgu 4” : Four ways to Neurosciences, Lublin, 18-21 marca 2009 (współorganizacja).
 • Spotkanie z o. Krzysztofem Niżniakiem, SDB, misjonarzem z Ghany, 26 lutego 2009 (organizacja).
 • III międzynarodowa konferencja „Dzień mózgu 3”: Mózg do potęgi trzeciej, Lublin, 12-14 marca 2008 (współorganizacja).
 • Panel dyskusyjny „Burza mózgów, czyli o przyszłości nauk o mózgu i poznaniu”, Lublin, 14 marca 2008 (organizacja)
 • VII Seminarium z Wyobraźnią: W poszukiwaniu modelu wyobraźni wizualnej, Janowiec Lubelski, 7-9 grudnia 2007 (organizacja).
 • Lubelski Festiwal Nauki, 22-28 września 2007 (koordynacja uczelni i instytutów badawczych w Lublinie i w Puławach).
 • VI Seminarium z Wyobraźnią: Ernest Gombrich, sztuka wizualna i psychologia percepcji, Kazimierz Dolny, 5 czerwca 2007 (organizacja).
 • II konferencja „Dzień mózgu. 2.0”, Lublin, 14 marca 2007 (współorganizacja).
 • Lubelski Festiwal Nauki, 16-22 września 2006 (organizacja w KUL).
 • V Seminarium z Wyobraźnią: Edukacja medialna, Krężnica Jara, 17-18 czerwca 2005 (organizacja)
 • Dyskusja panelowa wokół książki Giovanni Sartoriego Homo Videns, pt. „Zmierzch ery homo sapiens”, Lublin, 24 kwietnia 2006 (organizacja)
 • I konferencja „Dzień mózgu 1”: Umysł po drugiej stronie lustra, Lublin, 9 marca 2006 (współorganizacja).
 • IV Seminarium z Wyobraźnią: Komunikacja audiowizualna, Kazimierz Dolny, 16-18 grudnia 2005 (organizacja)
 • Lubelski Festiwal Nauki, 17-23 września 2006 (organizacja w KUL).
 • III Seminarium z Wyobraźnią: Emausowa ceramika i Marcel Duchamp, Krężnica Jara, 17-18 czerwca 2005 (organizacja)
 • II Seminarium z Wyobraźnią: Wyobraźnia w filmie, Kazimierz Dolny, 5-7 grudnia 2003 (organizacja)
 • I Seminarium z Wyobraźnią: W poszukiwaniu modelu wyobraźni, Kazimierz Dolny, 12-14 grudnia 2002 (organizacja)
 • Dyskusja panelowa: Umysł w objęciach telewizji, XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Lublin, 5-8 września 2002 (organizacja)
 • Konferencja: Psychologiczne aspekty kreowania i odbioru przekazu telewizyjnego: II, Lublin, 9-10 grudnia 1996 (organizacja)
 • Konferencja: Psychologiczne aspekty kreowania i odbioru przekazu telewizyjnego: I, Jakubowice k. Lublina, 1-2 lutego 1996 (organizacja)

 

 

udział w dyskusji, konkursie, szkoleniu, mediach

2019

 • Jak odbieramy sztukę współczesną, udział w debacie podczas Seminarium Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Lublin, 5 czerwca 2019.

2015

 • Kariera akademicka. Tydzień Kariery UW, Warszawa, 28 lutego 2015.

2014

 • „Oko – mózg – sztuka”, wykład w ramach Kawiarni Naukowej Festiwalu Nauki, Warszawa, 15 grudnia 2014.
 • Cykl seminariów metodologicznych podczas wizyty studyjnej w Universidad Central del Ecuador, Quito, Ekwador, 21.11-5.12.2014.
 • „W jakim stopniu wiedza o aktywności mózgu pozwala nam zrozumieć zachowanie człowieka?” udział w dyskusji panelowej podczas XXXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz, 18-21 września 2014.
 • „Stałość i uniwersalność praw/zasad zachowania ludzkiego” udział w dyskusji panelowej podczas XXXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz, 18-21 września 2014.
 • XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz, 18-21 września 2014 (członek Rady Programowej).

2013

 • XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, Lublin, 20-21 września 2013 (współorganizacja z PTNeur i Cognito).
 • „Psychologia a neuronauka - zagrożenie redukcjonizmem czy szanse na synergię?” udział w dyskusji panelowej podczas X Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Kraków, 13-15 września 2013.
 • Kolokwia Psychologiczne PAN, Kazimierz Dolny, 20-22 czerwca 2013 (współorganizacja z UMCS).

2012

 • I Polska Konferencja Eyetrackingowa: Eyetracking w badaniach społecznych i humanistycznych. Teoria – metoda – aplikacja. Lublin, 30 listopada 2012 (współorganizacja z SMI i NeuroDevice).
 • I Seminarium Eyetrackingowe, Warszawa, 11 maja 2012 (współorganizacja z WIML).
 • Jan III Sobieski. Prawdziwa twarz króla (http://www.wilanow-palac.pl/jan_iii_sobieski_prawdziwa_twarz_krola.html) i Percepcja piękna. Jak patrzymy na obrazy, które nam się podobają? (http://www.wilanow-palac.pl/percepcja_piekna_jak_patrzymy_na_obrazy_ ktore_nam_sie_podobaja.html) filmy dokumentalne w koprodukcji Katedry Psychologii Eksperymentalnej KUL z Muzeum Pałac w Wilanowie, styczeń-kwiecień 2012.
 • Francuz, P., "Schematyzacja programu informacyjnego i czynniki podtrzymujące/obniżające zainteresowanie widzów". Referat wygłoszony podczas Kolegium Biura Koordynacji Programowej TVP SA dotyczące wyników monitoringu programów informacyjnych TVP, Warszawa, 6 marca 2012.

2011

 • Warsztaty metodologiczne w sesji telewizyjnej w ramach II. Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców „Interdyscyplinarne horyzonty badań mediów”, Warszawa, 17-18 listopada 2011 (prowadzenie wspólnie z prof. Maciejem Mrozowskim).
 • Francuz, P., „Telewizja, druk i kazania”, warsztaty z zakresu komunikacji medialnej dla zgromadzenia zakonnego księży i braci Paulistów, Towarzystwo Świętego Pawła, Olsztyn k. Częstochowy, 11-13 listopada 2011.
 • Interfejsy mózg-komputer, udział w dyskusji poprzedzającej emisję filmu „Motyl i skafander” (Francja, 2007, reż. Julian Schnabel), Centrum Nauki Kopernik, Park Odkrywców, Warszawa, 9 września 2011 (udział w dyskusji).
 • Francuz, P., Dystraktory rozumienia programów informacyjnych TVP. Szkolenie dla kadry kierowniczej i Zarządu TVP S.A., Warszawa, 14 czerwca 2011.
 • 17. Przegląd i Konkurs Dziennikarski Telewizji Polskiej S.A., Gdańsk, 29-31 maja 2011 (juror w kategorii Grand Prix – najlepszy program informacyjny).
 • Francuz, P., Rozumienie i percepcja przekazu telewizyjnego. Szkolenie dla dziennikarzy i wydawców programów informacyjnych TVP SA, Warszawa, 15 kwietnia 2011.VI
 • Międzynarodowa konferencja „Dzień mózgu 6”, Lublin, 17-19 marca 2011 (współorganizacja).
 • Francuz, P., Stworzeni do tworzenia. Wykład i dyskusja w ramach spotkań akademickich „Duchowość kobiety i mężczyzny”, Lublin, 22 lutego 2011.

2010

 • Panel dyskusyjny „Autonomia nauki o komunikowaniu” podczas II Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Lublin, 15-17 września 2010 (organizacja).
 • II Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej „Autonomia nauki o komunikowaniu”, Lublin, 15-17 września 2010 (współorganizacja).
 • Konferencja „Od inspiracji do fascynacji. Psychologiczne i pedagogiczne wymiary sztuki cyrkowej”, Lublin, 19 czerwca 2010 (współorganizacja).
 • Media Plus – szkolenia w zakresie badań psychoneurofizjologicznych dla branży medialnej i reklamowej w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego, Lublin, 15 maja 2010 (organizacja).
 • Francuz, P., Psychologiczne uwarunkowania odbioru programów informacyjnych. Szkolenie dla dziennikarzy i wydawców programów informacyjnych TVP SA, Warszawa, 8 maja 2010.
 • Komunikacja medialna: percepcja – rozumienie – emocje – perswazja – propaganda. Warsztaty w ramach projektu „Stowarzyszenia B4” współfinansowanego ze środków UE EFS, Lublin, 11 listopada 2009 – 20 lutego 2010.
 • V międzynarodowa konferencja „Dzień mózgu 5”: Mózg - niekończąca się opowieść, Lublin, 19-21 marca 2010 (współorganizacja).
 • Otwarte seminarium naukowe z udziałem Zygmunta Pizlo (Purdue University West Lafayette, IN, USA), Percepcja wzrokowa obiektów trójwymiarowych: historia - psychofizyka - modele symulacyjne, Lublin, 4 marca 2010 (organizacja).

2009

 • Francuz, P., Koniec misji uniwersytetu? Dyskusja wokół tematów najnowszego numeru Ethosu, 22 października 2009 (panelista) 
 • Francuz, P., How do we rotate objects in our mind? Special seminar at the Purdue University, West Lafayette (IN), USA, 25 września 2009.
 • Francuz, P., News przez pryzmat umysłu telewidza. Warsztat dla analityków programów informacyjnych TVP SA, Warszawa, 17 kwietnia 2009.
 • Francuz, P., Mózg i twórczość. Wykład otwarty i dyskusja w ramach Uniwersytetu III Wieku, Lublin, 30 marca 2009.
 • Francuz, P., Narracja i wyobraźnia. Wykład otwarty i dyskusja w ramach Uniwersytetu III Wieku, Lublin, 23 marca 2009.
 • IV międzynarodowa konferencja „Dzień mózgu 4”: Four ways to Neurosciences, Lublin, 18-21 marca 2009 (współorganizacja).
 • Spotkanie z o. Krzysztofem Niżniakiem, SDB, misjonarzem z Ghany, 26 lutego 2009 (organizacja). 
 • Francuz, P., Pamięć. Wykład otwarty i dyskusja w ramach Uniwersytetu III Wieku, Lublin, 12 stycznia 2009.

2008

 • 15 Przegląd i Konkurs Dziennikarski Telewizji Polskiej S.A., Ryn k. Olsztyna, 15-18 października 2008 (juror w kategorii Grand Prix - najlepszy program informacyjny).
 • Francuz, P., Panel dyskusyjny „Dialog chrześcijaństwa z kulturą współczesną: między odwagą Apostołów a polityczną poprawnością" w ramach III Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, Lublin 25-28 września 2008 (udział).
 • III międzynarodowa konferencja „Dzień mózgu 3": Mózg do potęgi trzeciej, Lublin, 12-14 marca 2008 (współorganizacja).
 • Panel dyskusyjny „Burza mózgów, czyli o przyszłości nauk o mózgu i poznaniu", Lublin, 14 marca 2008 (organizacja).

2007

 • VII Seminarium z Wyobraźnią: W poszukiwaniu modelu wyobraźni wizualnej, Janowiec Lubelski, 7-9 grudnia 2007 (organizacja).
 • Lubelski Festiwal Nauki, 22-28 września 2007 r. (koordynacja uczelni i instytutów badawczych w Lublinie i w Puławach).
 • 14 Przegląd i Konkurs Dziennikarski Telewizji Polskiej S.A., Gdańsk, 21-24 czerwca 2007 (juror w kategorii Grand Prix – najlepszy program informacyjny)
 • VI Seminarium z Wyobraźnią: Ernest Gombrich, sztuka wizualna i psychologia percepcji, Kazimierz Dolny, 5 czerwca 2007 (organizacja)
 • II konferencja „Dzień mózgu. 2.0”, Lublin, 14 marca 2007 (współorganizacja).
 • Francuz, P., Natchnienie a twórczość artystyczna. Dyskusja panelowa w ramach sesji Akademii Artes Liberales „Myśl i inspiracja. Kategoria natchnienia w kulturze”, Lublin, 26 lutego – 10 marca 2007 r. (uczestnik dyskusji).

2006

 • Lubelski Festiwal Nauki, 16-22 września 2006 r. (organizacja w KUL).
 • V Seminarium z Wyobraźnią: Edukacja medialna, Krężnica Jara, 17-18 czerwca 2005 r. (organizacja)
 • Dyskusja panelowa wokół książki Giovanni Sartoriego Homo Videns, pt. „Zmierzch ery homo sapiens”, Lublin, 24 kwietnia 2006 r. (organizacja)
 • I konferencja „Dzień mózgu": Umysł po drugiej stronie lustra, Lublin, 9 marca 2006. (współorganizacja).

2005

 • IV Seminarium z Wyobraźnią: Komunikacja audiowizualna, Kazimierz Dolny, 16-18 grudnia 2005 r. (organizacja)
 • Lubelski Festiwal Nauki, 17-23 września 2006 r. (organizacja w KUL).
 • X Przegląd i Konkurs Dziennikarski Oddziałów Terenowych TVP S.A., 19-22 czerwca 2005 r. (juror)
 • III Seminarium z Wyobraźnią: Emausowa ceramika i Marcel Duchamp, Krężnica Jara, 17-18 czerwca 2005 r. (organizacja)

2004

 • Francuz, P., Dyskusja panelowa dotycząca przesłania filmów „Das Eksperiment” i „Quiet Rage – Stanford Prison Experiment”: Eksperyment. Studenckie Koło Naukowe „Quaero” (Instytut Psychologii UMCS), Lublin, 28 kwietnia 2004 r. (uczestnik dyskusji)
 • Francuz, P., Dyskusja panelowa dotycząca przesłania filmu „Pasja”: Rekolekcje wielkopostne czy film o morderstwie?. Koło Naukowe Studentów MISH, Lublin, 15 marca 2004 r. (uczestnik dyskusji)

2003

 • II Seminarium z Wyobraźnią: Wyobraźnia w filmie, Kazimierz Dolny, 5-7 grudnia 2003 r. (organizacja)
 • Francuz, P., Dyskusja panelowa dotycząca przesłania filmu „Matrix”: Co nas zniewala?. IX Forum Młodzieży Akademickiej, Lublin, 2 grudnia 2003 r. (uczestnik dyskusji)

2002

 • I Seminarium z Wyobraźnią: W poszukiwaniu modelu wyobraźni, Kazimierz Dolny, 12-14 grudnia 2002 r. (organizacja)
 • Francuz, P., Człowiek w objęciach czwartej władzy. Dyskusja panelowa na forum Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego, Lublin, 21 luty 2002 r. (uczestnik dyskusji)
 • Dyskusja panelowa: Umysł w objęciach telewizji, XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Lublin, 5-8 września 2002 r. (organizacja)

1996

 • Konferencja: Psychologiczne aspekty kreowania i odbioru przekazu telewizyjnego: II, Lublin, 9-10 grudnia 1996 r. (organizacja)
 • Konferencja: Psychologiczne aspekty kreowania i odbioru przekazu telewizyjnego: I, Jakubowice k. Lublina, 1-2 lutego 1996 r. (organizacja)

 

Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019, godz. 11:10 - Piotr Francuz