wygłoszone na krajowych i międzynarodowych konferencjach, postery

2019

 • Francuz, P., Co dokładnie masz na myśli, kiedy mówisz, że ten obraz jest piękny? Wykład na zaproszenie podczas II. Ogólnopolskiej Kognitywistycznej Konferencji Naukowej „Cerebrum Cognita”, Lublin, 15 listopada 2019.
 • Francuz, P., O światach wirtualnych z perspektywy ewolucyjnej, neuropoznawczej, metodologicznej i aksjologicznej. Wykład na zaproszenie podczas konferencji "Nowe narracje wizualne", PWSFTiT im. L.Schillera, Łódź, 7-8 października, 2019.
 • Francuz, P. Eye movement correlates of accurate recognition of balanced painting composition. Referat wygłoszony podczas APCV2019, Osaka (Japan) July 28–August 1, 2019.
 • Francuz, P. Can Art Expertise be Predicted by Eye Movement? Referat wygłoszony podczas 36th International Conference on Psychology and the Arts, Vienna (Austria), June 26-30, 2019.
 • Fudali-Czyż A., Francuz, P., Augustynowicz, P. The importance of focal and ambient mode of visual processing among experts and non-experts: The EFRP study. Referat wygłoszony podczas Cracow Cognitive Science Conference, Kraków, 11-12 maja 2019.
 • Francuz, P. Piękno – mózg – neuroestetyka. Wykład na zaproszenie podczas Międzyuczelnianej Konferencji VIII Dzień Mózgu "Mózg - Sztuka - Kontrowersje", Szczecin, 13 kwietnia 2019.
 • Iwanowicz, P., Francuz, P., Zapała, D., Augustynowicz, P., Wpływ ręczności na aktywność fal alfa i beta podczas tworzenia kinestetycznej lub wizualnej reprezentacji ruchu. Poster podczas V Interdyscyplinarnej Psychologicznej Konferencji Młodych Naukowców „Burza Mózgów", Szczecin, 12 kwietnia 2019.
 • Iwanowicz, P., Francuz, P., Zapała, D., Augustynowicz, P., Wpływ ręczności na aktywność fal alfa i beta podczas tworzenia kinestetycznej lub wizualnej reprezentacji ruchu. Poster podczas Ogólnopolskiej Konferencji Kognitywistycznej "Czas na umysł", Lublin, 28 lutego - 1. marca 2019.

2018

 • Francuz, P., Uwikłani w media. Perspektywa psychologii ewolucyjnej i neuronauki poznawczej. Referat na zaproszenie podczas międzynarodowej konferencji „O potrzebie edukacji medialnej, zorganizowanej pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNECSO, Warszawa, 15 listopada 2018.
 • Francuz, P., Skoro świat jest bezbarwny to, dlaczego jest barwny. Referat podczas Tygodnia Mózgu, Gorzów Wielkopolski, 17-18 października 2018.
 • Francuz, P., Iluzoryczna rzeczywistość z perspektywy neuronauki poznawczej. Wykład plenarny na zaproszenie podczas uroczystej Gali V edycji Ogólnopolskiego projektu „Matura na 100%”, Lublin 21 września 2018.
 • Kopiś N., Francuz P., Zabielska-Mendyk E., Augustynowicz P., Price for Being Beautiful: an ERP study on facial attractiveness and empathy for pain. Poster podczas Barcelona Young Neuroscientists Symposium BYNS, Barcelona, Spain, 13-14th September, 2018.
 • Fudali-Czyż, A., Stróżak, P., Augustynowicz, P., Francuz, P., Bałaj, B., Rightward bias in change detection awareness and its neural correlates revealed after saccades during peripheral stimulation. Poster podczas Barcelona Young Neuroscientists Symposium BYNS, Barcelona, Spain, 13-14th September, 2018.
 • Kołodziej, M., Majkowski, A., Zapała, D., Rak, R., Francuz, P., Methods of Power-Band Extraction Techniques for BCI Classification. Proceedings of the 19th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE2018), Banska Stiavnica, Slovak Republic, September 9-12, 2018.
 • Francuz, P., Uwikłani w media. Referat na zaproszenie Instytutu Psychologii UMK podczas Kolokwiów Psychologicznych KP PAN, Toruń, 21-25 czerwca 2018.
 • Francuz, P., Zaniewski, I., Augustynowicz, P., Kopiś, N., Jankowski, T., Eye movement correlates of accurate recognition of harmony in paintings. Referat podczas 6th Polish Eye Tracking Conference & 2nd EARLI SIG 27 Conference, Warszawa, 15-17 czerwca 2018.
 • Ratomska, M., Augustynowicz, P., Francuz, P., Müller, H., Töllner, T., Isolating versus Combining Temporal and Spatial Expectancies in Visual Search: A PCN Study. Poster podczas międzynarodowej konferencji Visual Search and Selective Attention (VSSA IV), Ammersee, Munich (Germany), 13-16 July 2018.
 • Francuz, P., In search of deeper motives for aesthetic evaluation of paintings. Eye tracking study. Referat podczas 7th International Conference on Psychology & Language Research, Kuala Lumpur (Malaysia), 04-05 May, 2018.
 • Francuz, P., Eye Movement Correlates Of Expertise Visual Arts. Referat podczas 4th Kuala Lumpur International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH), Kuala Lumpur (Malaysia), 02-03 May, 2018.
 • Kopiś N., Francuz P., Zabielska-Mendyk E., Augustynowicz P., Feeling other people's pain: an ERP study on facial attractiveness and empathy. Poster podczas Neuronus IBRO Neuroscience Forum, Kraków, 20-22 kwietnia 2018.
 • Augustynowicz, P., Francuz, P., Physiological reactions during the perception of works of art. VIIth International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul (Turkey), April 19-21, 2018.
 • Szymańska, A., Francuz, P., Emotional Aspects of Art Assessment in Art Experts and Non-Experts. VIIth International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul (Turkey), April 19-21, 2018.
 • Fudali-Czyż, A., Francuz, P., True beauty lies in experts eyes: eye-fixation related potentials study of focal processing of beautiful and non-beautiful paintings by experts and non-experts in the field of art. VIIth International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul (Turkey), April 19-21, 2018.
 • Francuz, P., Skoro świat jest bezbarwny to, dlaczego jest barwny. Referat podczas 60. Tygodnia Filozoficznego. Trzy obrazy świata: potoczny, naukowy i filozoficzny, Lublin 16-20 kwietnia 2018.
 • Francuz, P., Zaniewski, I., Augustynowicz, P., Kopiś, N., Jankowski, T., Estetyka obrazu jako wyzwanie dla neuronauki. Referat podczas I Białostockiego Forum Kognitywistycznego. Myślenie za pomocą obrazów, Białystok, 15-16 marca 2018.
 • Francuz, P., Zaniewski, I., Augustynowicz, P., Kopiś, N., Jankowski, T., Estetyka obrazu jako wyzwanie dla neuronauki. Referat podczas Tygodnia Mózgu, Toruń, 14 marca 2018.

2017

 • Francuz, P., Dlaczego ludzie mają trudności ze zrozumieniem przekazów audiowizualnych? Wykład na zaproszenie podczas XV Konferencji ArgDiaP „Argumentacja i logika klasyczna”, Lublin, 25-26 października 2017.
 • Cudo, A., Francuz, P., Kopiś, N., Ratomska, M., The influence of positive affect arousal, task difficulty and working memory capacity on proactive cognitive control. Poster podczas International Conference Cognitive Neuroscience of Executive Functions, Padova (Italy), 28th-30th September 2017.
 • Cudo, A., Francuz, P., Augustynowicz, P., Ratomska, M., The effects of arousal and approach-motivated positive affect on the proactive control. An ERP study. Poster podczas International Conference Cognitive Neuroscience of Executive Functions, Padova (Italy), 28th-30th September 2017.
 • Majkowski, A., Kołodziej, M., Zapała, D., Tarnowski, P., Francuz, P., Rak, R.J., Oskwarek, Ł., Selection of EEG signal features for ERD/ERS classification using genetic algorithms. Wykład podczas 18th International Conference "Computational Problems of Electrical Engineering" Kutná Hora, 11-13 września, 2017 (+ artykuł pokonferencyjny)
 • Kołodziej, M., Francuz, P., Majkowski, A., Rak, R., Tarnowski, P., Augustynowicz, P., Automatic identification of experts in visual arts. Wykład podczas 18th International Conference "Computational Problems of Electrical Engineering", Kutná Hora, 11-13 września, 2017  (+ artykuł pokonferencyjny).
 • Francuz, P., Zaniewski, I., Augustynowicz, P., Kopiś, N., Na tropie biologicznych podstaw eksperckości w dziedzinie sztuk wizualnych. Wykład na zaproszenie podczas Letniej Szkoły Kognitywistyki, Czytanie znaków - czytanie umysłów, Kazimierz Dolny, 20-23 września 2017.
 • Francuz, P., Zaniewski, I., Augustynowicz, P., Kopiś, N., Who is an expert in visual arts? Wykład na zaproszenie podczas konferencji międzynarodowej, Culture-Cognition-Communication, UMCS, Lublin, 14-15 września 2017.
 • Fudali-Czyż, A., Francuz, P., Stróżak, P., Augustynowicz, P., Lewkowicz, R., Bałaj, B., The impact of spatially disorienting (SD) cues on attentive blank stares (ABS) in pilots and non-pilots. Poster podczas 13th international conference for cognitive neuroscience ICON, Amsterdam, Holandia, 5-8 sierpnia 2017.
 • Stróżak, P., Fudali-Czyż, A., Augustynowicz, P., Francuz, P., Visual change detection after saccades during optokinetic stimulation. Poster podczas 13th international conference for cognitive neuroscience ICON, Amsterdam, Holandia, 5-8 sierpnia 2017.
 • Francuz, P., Zaniewski, I., Augustynowicz, P., Kopiś, N., Let me register your eye movement and I tell you if you are an art expert, Referat podczas podczas 34th International Conference on Psychology and the Arts, Palermo, Włochy, 28 czerwca - 3 lipca, 2017.
 • Zabielska-Mendyk E., Zapała D., Augustynowicz, P., Cudo, A., Ratomska, M., Jaśkiewicz, M., Kopiś N., Wierzgała, P., Francuz, P., Majkowski, A., Kołodziej, M., Wpływ lateralizacji na efektywność sterowania interfejsem mózg-komputer (BCI) oraz desynchronizację fal sensomotorycznych w zadaniu wyobrażeniowym. Poster podczas XXVI Kolokwia Psychologiczne PAN – Badania psychologiczne relacji mózg-zachowanie, Bydgoszcz, 19–21 czerwca 2017.
 • Fudali-Czyż, A., Francuz, P., Asymetria jawnej i ukrytej uwagi wzrokowo-przestrzennej podczas wykonywania zadania detekcji zmiany wielkości – analizy danych typu EFRP i ERP. Refarat podczas ogólnopolskiej konferencji Neuromania V, Toruń, 27-28 maja 2017.
 • Francuz, P., (Multi)medialny obraz świata w perspektywie neuronauki poznawczej. Wykład plenarny podczas 12. Poznańskiego Forum Kognitywistycznego, Poznań, 13-14 maja 2017.
 • Bałaj, B., Francuz, P., Fudali-Czyż, A., Augustynowicz, P., Lewkowicz, R., Stróżak, P., Truszczyński, O., Eye movements during induction of spatial disorienta1on in pilots and non-pilots. Poster podczas 5th Polish Eye Tracking Conference, Lublin, 21-23 kwietnia 2017.
 • Fudali-Czyż, A., Francuz, P., Augustynowicz, P., Kopiś, N., Oculomotor parameters in analysis of eye-fixation related potentials (EFRP). Referat podczas 5th Polish Eye Tracking Conference, Lublin, 21-23 kwietnia 2017.
 • Fudali-Czyż, A., Francuz, P., Augustynowicz, P., Stróżak, P., Bałaj, B., Ratomska, M., The effect of the left-right direction of saccadic eye movements and peripheral optokinetic stimulation on saccades latencies in change detection task. Referat i poster podczas 5th Polish Eye Tracking Conference, Lublin, 21-23 kwietnia 2017.
 • Szymańska, A., Francuz, P., Jankowski, T., Augustynowicz, P. Kopiś, N., Oleś, P., Fudali-Czyż, A., Chmielnicka-Kuter, E., The Impact of the Direction of Visual Attention on the Eye Movement Trajectory During Aesthetic Evaluation. Poster podczas 5th Polish Eye Tracking Conference, Lublin, 21-23 kwietnia 2017.
 • Francuz, P., Piękno, mózg i neuroestetyka. Wykład na zaproszenie podczas LIX Tygodnia Filozoficznego, pt. Źródła filozofii europejskiej, Lublin, 3-7 kwietnia 2017.
 • Francuz, P., Koń jaki jest, każdy widzi, czyli o prawdziwości świata z perspektywy neuro(poznawczej). Wykład na zaproszenie podczas LIX Tygodnia Filozoficznego, pt. Źródła filozofii europejskiej, Lublin, 3-7 kwietnia 2017.
 • Francuz, P., Piękno zoperacjonalizowane. Studium z zakresu neuroestetyki. Wykład na zaproszenie podczas Tygodnia Mózgu, Lublin, 14-17 marca 2017.

2016

 • Francuz, P., Przeżycie estetyczne jako przedmiot badań z pogranicza humanistyki i (neuro)nauk. Wykład na zaproszenie podczas 25 edycji seminarium Nowoczesne muzea i galerie „Neuronauki w muzeach”, Warszawa, 26 października 2016
 • Fudali-Czyż, A. Francuz, P.,The effect of different spatial disorientation conditions on the number of attentive blank stares in pilots and non-pilots. Wykład podczas 32nd European Association Aviation Psychology conference, Csscais (Portugal), September 26-30, 2016.
 • Francuz, P., Jankowski, T., Kołodziej, M., Augustynowicz, P., Kopiś, N., Szymańska, A., Rak, R., Majkowski, A., Piękno zoperacjonalizowane. Studium z zakresu empirycznej estetyki. Wykład plenarny na zaproszenie podczas XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego "Integracja badań w kognitywistyce", Białystok, 22-24 września 2016.
 • Francuz, P., Kołodziej, M., Augustynowicz, P., Kopiś, N., Szymańska, A., Jankowski, T., Fudali-Czyż, A., Oleś, P., On Which Parts of the Beautiful Painting Do I Look Longer and More Carefully? Poster podczas Visual Science of Art Conference (VSAC), Barcelona (Spain), August 26-28, 2016.
 • Francuz, P., Zaniewski, I., Cutting, J.E., Augustynowicz, P., Test of Taste. In the Search for Objective Measures of Harmony in Paintings. Wykład podczas 31st International Congress of Psychology, Yokohama (Japan), July 24-29, 2016.
 • Francuz, P., Kołodziej, M., Majkowski, A., Rak, R. J., Jankowski, T., Kopiś, N., Szymańska, A., Augustynowicz, P., What exactly do you mean when you say that this painting is beautiful? Wykład podczas 33rd International Conference on Psychology and the Arts, Université de Reims Champagne-Ardenne (France), June 29-July 3, 2016.
 • Zabielska-Mendyk, E., Francuz, P., Jaśkiewicz, M., Augustynowicz, P., Sensorimotor rhythm desynchronization in sequential finger movement execution and imagery task. Effects in experts and amateurs. poster podczas 10th FENS Forum, Kopenhaga, 2-6 lipca 2016.
 • Zapała, D., Zabielska-Mendyk, E., Ratomska, M., Francuz, P., Handedness and performance of Motor-Imagery BCI. Poster podczas NEURONUS 2016 IBRO & IRUN Neuroscience Forum, Kraków, 22-24 kwietnia 2016.
 • Zabielska-Mendyk E., Zapała D., Augustynowicz, P., Cudo, A., Ratomska, M., Jaśkiewicz, M., Kopiś N., Wierzgała, P., Francuz, P., Majkowski, A., Kołodziej, M., Handedness and performance of Motor-Imagery BCI. Poster podczas Neuronus IBRO & IRUN Neuroscience Forum, Kraków, 22-24 kwietnia 2016.
 • Fudali-Czyż, A., Francuz, P., Kopiś, N., Aesthetic judgements of paintings in experts and laypersons and different saccadic context: An EFRP study. Poster podczas NEURONUS 2016 IBRO & IRUN Neuroscience Forum, Kraków, 22-24 kwietnia 2016.
 • Francuz, P., Kołodziej, M., Majkowski, A., Rak, R. J., Jankowski, T., Kopiś, N., Szymańska, A., Augustynowicz, P., Na styku okulografii, psychologii i historii sztuki. W hołdzie Alfredowi Yarbusowi. Wykład podczas IV Polskiej Konferencji Eyetrackingowej, Warszawa, 7-8 kwietnia 2016.
 • Francuz, P., Zaniewski, I., Cutting, J., Augustynowicz, P., W poszukiwaniu harmonii w obrazach malarskich. Perspektywa neuronauki poznawczej. Wykład na zaproszenie podczas Dni Mózgu (Uniwersytet Wrocławski), Wrocław, 16-17 marca 2016.
 • Francuz, P., Kołodziej, M., Majkowski, A., Rak, R. J., Jankowski, T., Kopiś, N., Szymańska, A., Augustynowicz, P., Jaka neuroestetyka? Spór o metodę. Wykład na zaproszenie podczas Dni mózgu SWPS, Wrocław, 15 marca 2016.

2015

 • Stróżak, P., Ratomska, M., Francuz, P., Augustynowisz, P., Fudali-Czyż, A., Bałaj, B., ERP correlates of visually induced illusion of self-motion during the oddball task. Referat podczas V International Conference Aspects of Neuroscience, Warszawa, 27-29 listopada 2015.
 • Jaśkiewicz, M., Zabielska-Mendyk, E., Francuz, P., Augustynowicz, P., Sensorimotor rhythms in motor imagery tasks of various complexity. Effects in experts and amateurs, Poster podczas V International Conference Aspects of Neuroscience, Warszawa, 27-29 listopada 2015.
 • Fudali-Czyż, A., Ratomska, M., Cudo, A., Francuz, P., Kopiś, N., Tużnik, P., Controlled categorization processing in brand extension by Indo-European language speakers. An ERP study
 • Francuz, P., Barwa, jako przedmiot badań neuroestetycznych. Kształt - emocje – harmonia. Wykład na zaproszenie w ramach konferencji Barwa w edukacji. Kraków, 24 listopada 2015.
 • Francuz, P., Zaniewski, I., Cutting, J., Augustynowicz, P., Test of taste. Wykład wygłoszony w ramach cyklu seminariów w Center for Cognitive Neuroscience, Univeristy of Pennsylvania (PA, USA), 20 sierpnia 2015.
 • Francuz, P., Zaniewski, I., Cutting, J., Augustynowicz, P., In search of objective measures of dynamic balance in paintings. Wykład wygłoszony w ramach cyklu seminariów w Department of Psychology, Cornell University, Ithaca (NY, USA), 24 wrzesnia 2015.
 • Bałaj, B, Francuz, P., Fudali-Czyż, A., Augustynowicz, P., Stróżak, P., Lewkowicz, R. Truszczyński, O., Eye movements as an indicator of spatial disorientation in pilots and amateurs. Poster podczas XVIII. European Conference on Eye Movements, Wiedeń, Austria, 16-21 sierpnia 2015.
 • Francuz, P., W jakim zakresie wyniki badań neuropoznawczych pozwalają zrozumieć istotę przeżycia estetycznego? Wykład na zaproszenie w ramach konferencji Dzień Mózgu SWPS, Warszawa, 21 marca 2015.

 • Francuz, P., Augustynowicz, P., Na tropie okoruchowych wskaźników preferencji estetycznych. III Polska Konferencja Eyetrackingowa, Warszawa, 5-6 marca 2015.

 • Zapała, D., Francuz, P., Wierzgała, P., Polak, P., Kopiś, N., Augustynowicz, P., Effect of selected types of neurofeedback trainings on SMR-BCI control skills. Neuronus 2015, Kraków, 17-19 kwietnia 2015.

2014

 • Francuz, P., A neurocognitive approach to connections between fine motor skills and cognitive abilities in preschool-aged children. Wykład na zaproszenie podczas Seminario Internacional de Pslcomotricidad, Lúdlca y Creatividad, Quito, Ecuador, 24-26.11.2014

 • Jaśkiewicz, M., Francuz, P., Zabielska-Mendyk, E., Zapała, D., Augustynowicz, P., The effect of music harmonics and level of expertise on aesthetic judgment of music: An ERP study. Referat podczas 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics 2014, Kraków, 19-23 lipca 2014.

 • Jaśkiewicz, M., Francuz, P., The affective aspect of music aesthetic. An ERP study. Poster podczas konferencji Neuronus 2014 IBRO & IRUN Neuroscience Forum, Kraków, 25-27 kwietnia, 2014.

 • Zapała, D., Zabielska, E., Cudo, A., Krzysztofiak, A., Francuz, P., Short-term kinesthetic training for sensorimotor rhythms (SMR): effects in experts and amateurs. Poster podczas konferencji Neuronus 2014 IBRO & IRUN Neuroscience Forum, Kraków, 25-27 kwietnia, 2014.

 • Francuz, P., Neurocognitive basis of audiovisual media. Wykład na zaproszenie Life Long Learning UE Program „SLOW TECH”, Lublin, 21 marca 2014.

 • Francuz, P., Okulografia w konfrontacji ze sztuką współczesną. Wykład na zaproszenie podczas IX Dni Mózgu, Lublin, 13-14 marca 2014.

2013

 • Francuz, P., Obraz malarski jako przedmiot badań okulograficznych. Wykład plenarny na zaproszenie podczas II Polskiej Konferencji Eyetrackingowej, Warszawa, 28-29 listopada 2013.

 • Francuz, P., Kryzys atrakcyjności i rozumienia języka etnicznego na tle rewolucji w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT). Perspektywa neuropoznawcza. Wykład plenarny na zaproszenie podczas II Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, Kraków, 20-23 listopada 2013.

 • Borkowska, A. R., Francuz, P., Soluch, P., Wolak, T., Mózgowe mechanizmy dysortografii rozwojowej u polskiej młodzieży w wieku gimnazjalnym. Badania fMRI. Wykład plenarny wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji „Pedagog trzeciego tysiąclecia. Teoretyczno-metodologiczny dyskurs”. Drohobycz (Ukraina), 26 września 2013.

 • Borkowska, A. R. , Francuz P., Efektywność komputerowego programu terapeutycznego opracowanego dla młodzieży z dysortografią. Wykład plenarny wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji „Dysleksja i dyskalkulia w świetle wiedzy i praktyki interdyscyplinarnej”. Gdańsk, 7-8 września 2013.

 • Francuz, P., Obraz odzwierciedleniem aktywności mózgu artysty. Referat na zaproszenie podczas Kolokwiów Psychologicznych PAN, Kazimierz Dolny, 20-22 czerwca 2013.

 • Francuz, P., Media i edukacja. Referat na zaproszenie podczas II Kongresu Edukacji Polskiej, Warszawa, 15-16 czerwca 2013.

 • Francuz, P., Okulografia jako metoda diagnostyki procesów poznawczych. Wykład plenarny na zaproszenie Wydziału Anglistyki Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 22 kwietnia 2013.

 • Francuz, P., Borkowska A., Okoruchowe korelaty dysortografii. Wykład plenarny na zaproszenie Wydziału Anglistyki Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 22 kwietnia 2013.

2012

 • Francuz, P. W poszukiwaniu okoruchowych korelatów piękna. Referat podczas I Polskiej Konferencji Eyetrackingowej „Eyetracking w badaniach społecznych i humanistycznych. Teoria – metoda – aplikacja”, Lublin, 30 listopada 2012.
 • Francuz, P., Komunikacja wizualna w świetle neuronauki poznawczej. Referat podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Współczesna psychologia mediów. Nowe perspektywy i problemy badawcze”, Kraków, 15-16 listopada 2012.

 • Francuz, P., Neuropoznawcza perspektywa odbioru dzieł sztuki wizualnej. Referat na zaproszenie podczas XV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, Gdańsk, 24-25 września 2012.

 • Borkowska, A. R., Francuz, P., Soluch, P., Wolak, T., Aktywacja mózgowa podczas rozpoznawania poprawności ortograficznej wyrazów u młodzieży z dysortografią (badania fMRI). Referat podczas XV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, Gdańsk, 24-25 września 2012.
 • Francuz, P., Borkowska, A., Oculomotor correlates of dysorthography. Referat na zaproszenie w sesji „Eye-tracking studies on reading different languages” podczas XXXth International Congress of Psychology, Cape Town, South Africa, 22-27 lipca 2012.
 • Zapała D., Zabielska E., Cudo A., Krzysztofiak A., Francuz P., Desynchronization of alpha rhythm in motor imagery task after a kinesthetic training. Referat przedstawiony podczas VIII konferencji „Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych, Wrocław, 1-2 czerwca 2012.
 • Francuz, P., Mózg w galerii sztuki. Referat na zaproszenie wygłoszony podczas inauguracji „Tygodnia szkoły z pasją na KUL”, Lublin, 14 maja 2012.
 • Francuz, P., Okulograficzne korelaty doznań estetycznych. Referat wygłoszony podczas I seminarium eyetrackingowego, Warszawa, 11 maja 2012.
 • Francuz, P., Granice głupoty. Referat wygłoszony podczas V konferencji interdyscyplinarnej „Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza”, Paradyż, 24 kwietnia 2012.
 • Francuz, P., Jak mózg koduje kształty widzianych rzeczy na podstawie ich barw? Referat na zaproszenie wygłoszony podczas konferencji „Kolekcja Wilanowska w Google Art Project”, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa, 3 kwietnia 2012.
 • Francuz, P., Dlaczego ludzie mają trudności z rozumieniem newsów telewizyjnych? Referat na zaproszenie wygłoszony podczas XI Młodzieżowych Warsztatów Dziennikarskich pt. "Medialna siła rażenia", Lublin, 28-30 marca 2012.
 • Borkowska, A.R. Francuz, P. Orzechowski, M. Soluch, P. Wolak, T., In search of the neurological basis of spelling problems. fMRI study. Referat wygłoszony podczas Fortieth Annual Meeting International Neuropsychological Society, Montréal, Québec, Canada, 15-18 lutego 2012 r.

2011

 • Francuz, P., Bałaj, B., Grygiel, E., Augustynowicz, P., Jak mózg ogląda i wartościuje obrazy pod względem estetycznym? Badanie ruchów gałek ocznych. Referat wygłoszony na zaproszenie podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Odkrywając sekrety ludzkiego umysłu – Współczesne wyzwania neuropsychologii”, Lublin, 18-20 listopada 2011 r.
 • Zapała, D., Francuz, P., Aktywność fal sensomotorycznych podczas tworzenia wyobrażeniowej reprezentacji ruchu. Analiza EEG. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Odkrywając sekrety ludzkiego umysłu – Współczesne wyzwania neuropsychologii”, Lublin, 18-20 listopada 2011 r.
 • Francuz, P., Okoruchowe korelaty doświadczenia i sądu estetycznego. Referat wygłoszony na zaproszenia podczas Kolokwiów Kognitywistycznych, Kraków, 27 października 2011.
 • Borkowska, A. R., Francuz, P., Ruchy gałek ocznych a deficyt pamięci w dysortografii. Referat wygłoszony podczas XIV. Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego „Pamięć i jej zaburzenia z perspektywy interdyscyplinarnej”, Kraków, 24-25 października 2011.
 • Francuz, P., Effects of stereo and non-stereo presentation of 3D objects on their mental rotation. Poster przedstawiony podczas 12th European Congress of Psychology, Instambul, Turkey, 4-8 lipca 2011.
 • Francuz, P., Szyjka, P., The role of the color and luminance in detection of shape change figures seen. Poster przedstawiony podczas 12th European Congress of Psychology, Instambul, Turkey, 4-8 lipca 2011.
 • Francuz, P., Desynchronizacja rytmu µ podczas wykonywania zadań percepcyjnych i wyobrażeniowych. Referat wygłoszony na zaproszenie podczas Seminarium Zakładu Neurofizjologii Instytutu Nenckiego, Warszawa, 8 czerwca 2011.
 • Zapała, D., Francuz, P., Mirror neuron system activity during the creation of imagery representation of the movement. A μ rhythms study. Poster przedstawiony podczas konferencji „Neuronus 2011”, Kraków, 15-17 kwietnia 2011.
 • Francuz, P., Percepcja obrazu rzeczywistego i wirtualnego. Referat wygłoszony na zaproszenie podczas sympozjum „Muzeum wirtualne i rzeczywiste w procesie edukacji”, Muzeum Pałacu w Wilanowie, Warszawa, 4 marca 2011.

2010

 • Francuz, P., Kształt, barwa, jasność i kontrast, jako predyktory ruchów gałek ocznych podczas oglądania dzieł sztuki. Referat przedstawiony podczas 7. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Poznań, 3-5 grudnia, 2010.
 • Francuz, P., Przyczynek do teorii audiowizualnego przekazu wiedzy. Referat przedstawiony podczas konferencji „Kontrowersje dyskursywne – pomiędzy wiedzą specjalistyczną a praktyką społeczną”, Lublin, 18-19 listopada 2010.
 • Francuz, P., Neurony lustrzane: Fakty i interpretacje. Referat na zaproszenie wygłoszony podczas konferencji „Od pedagogiki zabawy do neuropedagogiki”. 20 lat Stowarzyszenia KLANZA, Lublin, 18 września 2010. 
 • Krupka, M., Francuz, P., Wpływ intonacji wypowiedzi dziennikarskiej z offu na rozumienie treści newsa. Referat przedstawiony podczas II Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej "Autonomia nauki o komunikowaniu", Lublin, 15-17 września 2010.
 • Francuz, P., Cognitive approach to audiovisual media research. Referat przedstawiony podczas II Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej "Autonomia nauki o komunikowaniu", Lublin, 15-17 września 2010.
 • Francuz, P., Eye tracking, jako metoda dostępu do wyobrażeniowych składników pojęć. Referat przedstawiony podczas konferencji kognitywistycznej „Pojęcia: Od konceptualizacji do reprezentacji”, Kraków, 9–10 września 2010.
 • Francuz, P., Eye movements during mental rotation of 2D and full-3D objects of varying types and degrees of complexity. Poster przedstawiony podczas 33rd European Conference on Visual Perception (ECVP’10), Lausanne, Switzerland, 22-26 sierpnia 2010.
 • Francuz, P., Jak ludzie oglądaja obrazy. Percepcja sztuki z perspektywy neuronauki poznawczej. Referat wygłoszony podczas sesji naukowej "Fides ex Visu", Lublin, 20-22 maja 2010. 
 • Francuz, P., The influence of body position and spatial orientation of an object on mental rotation task's performance. Poster przedstawiony podczas the World Conference on Psychology Counselling and Guidance, Antalya (Turcja), 21-25 kwietnia 2010.
 • Francuz, P., „Oczy są zwierciadłem duszy”. O ruchach gałek ocznych podczas wykonywania zadań wyobrażeniowych. Referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji Brain’s Day 5, Lublin, 19-21 marca 2010.
 • Francuz, P.,The influence of the rotation point position and the weight of real-world objects on the mental rotation task’s performance. Referat wygłoszony podczas International Conference on Behavioral, Cognitive and Psychological Sciences, Singapore, 26-28 lutego, 2010.

 2009

 • Francuz, P., Pamięć absolutna. Referat wykłoszony podczas Dni Otwartych na KUL, Lublin, 18 listopada 2009.
 • Francuz, P., How do we rotate objects in our mind? Wykłady na zaproszenie wygłoszone podczas 4th Annual Lecture Series on Global Understanding, Purdue University Calumet, Hammond (IN), USA, 22-23 września 2009.
 • Francuz, P., Mental rotation of the real-world objects. Referat wygłoszony podczas 11th European Congres of Psychology, Oslo, 7-10 lipca 2009.
 • Francuz, P., Podglądanie wyobrażeń wizualnych za pomocą techniki eyetrackingu. Referat wygłoszony podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Neuropsychologicznej „Neuronalny Świat Umysłu”, Gdańsk, 15-16 maja 2009.
 • Francuz, P., Laboratorium psychoneurofizjologiczne i Studio HD - zasoby, możliwości, wyzwania. Referat wygłoszony podczas XVI Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych AKTUALIA 2009, Lublin 21-23 kwietnia 2009.
 • Francuz, P., Eyetracking, jako metoda diagnostyki skuteczności reklamy audiowizualnej. Referat na zaproszenie wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji „Oblicza reklamy. Psychologia w reklamie, reklama w psychologii", Lublin, 1 kwietnia 2009.
 • Francuz, P., Natchnienie: efemeryda kapryśnego mózgu II. Referat wygłoszony podczas konferencji międzynarodowej The Brain's Day 4: Four ways to neurosciences, Lublin, 18-21 marca 2009.
 • Francuz, P., The power of audio and visual imagery in teaching and learning. Referat wygłoszony podczas Symposium on Scholarship of Teaching and Learning, Lublin, 17-19 marca 2009.

2008

 • Francuz, P., The Value and Impact of Imagery in Audiovisual Communications. Referat wygłoszony podczas The Largest Global E-Learning Conference for the Corporate, Education and Public Services, ONLINE EDUCA BERLIN, Berlin, 3-5 grudnia 2008.
 • Francuz, P., Portrety psychologiczne Polaków w kontekście konfliktu między prywatnością a globalizacją. Referat wygłoszony podczas Sesji Prywatność w dobie globalizacji, Lublin, 20 listopada 2008.
 • Francuz, P., Zastosowanie współczesnych technologii informatycznych i Internetu w szkolnictwie wyższym. Referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej Media w wychowaniu chrześcijańskim, Lublin, 19 listopada 2008.
 • Francuz, P., „Postępujcie nadal mężnie...". Referat na zaproszenie wygłoszony podczas III Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, Lublin, 25-28 września 2008.
 • Francuz, P., W jaki sposób obraz modyfikuje rozumienie telewizyjnych programów informacyjnych? Referat wygłoszony podczas I Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Wrocław, 15-17 września 2008 (z A. Szalkowską i M. Szubielską).
 • Francuz, P., Psycho-społeczne aspekty tworzenia i odbioru informacji. Referat wygłoszony podczas konferencji Jaka informacja?, Lublin, 26 maja 2008.
 • Francuz, P., Adresat, przesłanie, użyteczność - zagubione wymiary komunikacji medialnej. Referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji Współczesne media - status, aksjologia, funkcjonowanie, Lublin, 24-25 kwietnia 2008.
 • Francuz, P., Oleś, M., Chumak, M., Umysłowa rotacja obiektów semantycznych i asemantycznych umieszczonych w naturalnym kontekście. Referat wygłoszony podczas VI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Sposoby działania umysłu i metody ich badania, Poznań, 18-19 kwietnia 2008.

2007

 • Francuz, P., Problem celu mediów: komercja, propaganda czy dobro osoby. Referat wygłoszony podczas X Międzynarodowego Sympozjum z cyklu Zadania współczesnej metafizyki. Cel i celowe wyjaśnianie, Lublin, 13 grudnia 2007.
 • Francuz, P., Podmiotowe uwarunkowania wykonania zadania rotacji wyobrażeniowej. Referat wygłoszony podczas VII Seminarium z Wyobraźnią: W poszukiwaniu modelu wyobraźni wizualnej, Janowiec Lubelski, 7-9 grudnia 2007 (z M. Chumakiem).
 • Francuz, P., O niektórych praktykach badawczych, które prowadzą do gromadzenia i publikowania niewiarygodnych wyników badań naukowych. Referat na zaproszenie wygłoszony podczas seminarium Zastosowania statystyki i data maining w badaniach naukowych, Warszawa, 18 października 2007.
 • Francuz, P., Kontrowersje wokół rozumienia pojęcia "wiedza" na gruncie psychologii poznawczej. Referat wygłoszony podczas XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Zielona Góra, 13-15 września 2007.
 • Francuz, P., Oleś, M., Chumak, P., The influence of the semantic context on the speed and correctness of mental rotation. Referat wygłoszony podczas International Conference on Psychology, Athens, Greece, July 9-12, 2007.
 • Francuz, P., Wyobraźnia w reklamie. Referat wygłoszony podczas konferencji "Psychologia w biznesie", Lublin, 21-24 marca 2007.
 • Francuz, P., Widzieć, to znaczy wyobrażać sobie. Referat wygłoszony podczas konferencji "Dzień mózgu 2.0", Lublin, 15 marca 2007.
 • Francuz, P., Natchnienie – efemeryda kapryśnego mózgu. Referat na zaproszenie wygłoszony podczas sesji Akademii Artes Liberales „Myśl i inspiracja. Kategoria natchnienia w kulturze”, Lublin, 26 lutego – 10 marca 2007.
 • Francuz, P., Własności psychologicznej cyberprzestrzeni. Referat na zaproszenie wygłoszony podczas konferencji "Internet i młode pokolenie - wyzwania, zagrożenia, nadzieje", Lublin, 18 stycznia 2007.

2006

 • Francuz, P., Teoria wyobraźni Stephana Kosslyna. Próba reinterpretacji. Referat na zaproszenie wygłoszony na konferencji Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego "Umysł w świecie, świat w umyśle", Poznań 1-2 grudnia 2006.
 • Francuz, P., Psychologiczna cyberprzestrzeń Internetu. Referat na zaproszenie wygłoszony podczas konferencji "Internet a globalizacja, Kościół, katecheza", Lublin, 21 października 2006.
 • Francuz, P., O narracji i wyobraźni w reklamie. Referat na zaproszenie wygłoszony podczas  IV Tygodnia Reklamy: "Potęga wyobraźni czyli jak być kreatywnym", Szczecin, 4-6 października 2006.
 • Francuz, P., O konieczności wprowadzenia edukacji medialnej do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Referat wygłoszony na V Seminarium z Wyobraźnią: Edukacja medialna, Krężnica Jara, 17-18 czerwca 2005.
 • Francuz, P., Czy ludzie mają trudności ze zrozumieniem telewizyjnych programów informacyjnych? Referat wygłoszony na konferencji „Badania nad komunikowaniem i mediami w Polsce: stan obecny, wyzwania i perspektywy”, Wrocław, 30-31 marca 2006.
 • Francuz, P., Z szacunku dla telewidza – badania nad komunikowaniem w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Referat wygłoszony na konferencji „Badania nad komunikowaniem i mediami w Polsce: stan obecny, wyzwania i perspektywy”, Wrocław, 30-31 marca 2006.
 • Francuz, P., Czy lód jest zimny, a ogień parzy. Referat wygłoszony na I konferencji „Dzień mózgu. Umysł po drugiej stronie lustra”, Lublin, 9 marca 2006.

2005

 • Francuz, P., Komunikacja audiowizualna wyzwaniem dla współczesnej psychologii poznawczej. Referat wygłoszony na IV Seminarium z Wyobraźnią: Komunikacja audiowizualna, Kazimierz Dolny, 16-18 grudnia 2005.
 • Francuz, P., Strach w reklamie. Referat na zaproszenie wygłoszony podczas III Tygodnia Reklamy, Szczecin, 25-28 października 2005.
 • Francuz, P., Teoretycznie i metodologiczne podstawy psychologicznych badań rozumienia telewizyjnych programów informacyjnych. Referat wygłoszony na XXXII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Kraków, 22-25 września 2005.
 • Francuz, P., Rozumienie i empatia w psychologii poznawczej. Referat wygłoszony na III Seminarium Realizm. Racjonalność. Relatywizm - Kognitywizm pt. „Empatia - kategoria kulturowa, językowa i kognitywistyczna”, Lublin, 19-20 maja 2005.
 • Francuz, P., Cognitive foundations of theory of visual communication. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji “Wiosna Szewczenki”, Kijów, 10-11 marca 2005.

2004

 • Francuz, P., Podmiot w psychologii: Próba systematyzacji. Referat wygłoszony na XXXVII konferencji z cyklu „Język a kultura”, Lublin, 23-24 października 2004.
 • Francuz, P., Koncepcje podobieństwa strukturalnego i funkcjonalnego w psychologii poznawczej. Referat wygłoszony na II Seminarium Realizm. Racjonalność. Relatywizm – Kognitywizm „O podobieństwie”, Lublin, 27-28 maja 2004.

2003

 • Francuz, P., Bagiński, D., Procesy wyobrażeniowe w świetle poznawczej teorii umysłu. Referat wygłoszony na II Ogólnopolskim Seminarium z Wyobraźnią, Kazimierz Dolny, 5-7 grudnia 2003.
 • Francuz, P., Szalkowska, A., Rozumienie intencji bohaterów wiadomości telewizyjnych. Referat wygłoszony na III Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Narracyjnej, Święta Katarzyna, 11-14 września 2003.

2002

 • Francuz, P., Poznawcze konsekwencje częstości oglądania telewizyjnych programów informacyjnych. Referat wygłoszony na XXXI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Lublin, 5-8 września 2002.
 • Francuz, P., Analiza przekazów medialnych. Referat wygłoszony w czasie Dni Społecznych KUL, Lublin, 18-22 marca 2002.

2000

 • Francuz, P., Wirtualna rzeczywistość „Wiadomości” telewizyjnych. Referat wygłoszony na VII Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych „Aktualia 2000”, Lublin, 5-7 kwietnia 2000.

1997

 • Francuz, P., System uwagowy jako centralny procesor. Referat wygłoszony na X Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej, Kamień Śląski, 14-16 listopada 1997.

1996

 • Francuz, P., Psychologiczna charakterystyka wrażeń wywoływanych przez wybrane programy telewizyjne adresowane do osób ze średnim i wyższym wykształceniem. Referat wygłoszony na II Konferencji nt. „Psychologiczne aspekty kreowania i odbioru przekazu telewizyjnego”, Lublin, 9-10 grudnia 1996.
 • Francuz, P., Metodologiczne podstawy psychologicznych analiz produkcji telewizyjnych. Referat wygłoszony na IX Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej, Baranowo k. Poznania, 3-5 października 1996.
 • Francuz, P., Rola teorii kategoryzacji w badaniach zachowań konsumenckich. Referat wygłoszony na XXIX Zjeździe Naukowym PTP, Gdańsk 12-15 września 1996. (Program i streszczenia, 107-108).
 • Francuz, P., Powtarzanie informacji w środkach masowego komunikowania jako jeden z elementów przekazu perswazyjnego: przegląd badań psychologicznych. Referat wygłoszony na I Konferencji nt. „Psychologiczne aspekty kreowania i odbioru przekazu telewizyjnego”, Jakubowice k. Lublina, 1-2 lutego 1996.
 • Francuz, P., Recepcja telewizji w świetle wyników ankietowych badań opinii publicznej oraz psychologicznych eksperymentów naturalnych. Referat wygłoszony na I Konferencji nt. „Psychologiczne aspekty kreowania i odbioru przekazu telewizyjnego”, Jakubowice k. Lublina, 1-2 lutego 1996.

1990

 • Francuz, P., Funkcja ilościowych i jakościowych cech przedmiotów w procesie kategoryzacji. Referat wygłoszony na XXVII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Łódź, 12-15 września 1990.

1989

 • Francuz, P., Bednarski, P., Gajewski, M., Typicality and emotional preference in natural categories. Poster przedstawiony na Tenth Biennial Meetings of ISSBD, Jyväskylä, Finland, 9-13 July 1989.

1988

 • Chlewiński, Z., Falkowski, A., Francuz, P., Gajewski, M., Category learning based on attributes and relations. Referat wygłoszony na 24th International Congress of Psychology, Sydney, Australia, August 28 – September 2, 1988.

 

 

Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019, godz. 11:07 - Piotr Francuz