Contents

 

Introduction: Homo quaerens se ipsum

 

Chapter I: I Think, Therefore I Am

 

Chapter II: I See, Therefore I Am

 

Chapter III: I Communicate, Therefore I Am

 

Chapter IV: I Participate, Therefore I Am

 

Conclusion: Poiema Communication

 

 

 

     Wydawnictwo KUL 2014                                                          

 

                                                                                Editorial reviews

Autor: Jarosław Jęczeń
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2014, godz. 23:44 - Jarosław Jęczeń