„Rodzina i praca” – projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna Działanie 1.5 – Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego (DWF_1.5_2_2012). Kierownik merytoryczny projektu. Projekt przeszedł ocenę formalną.

 

„PI Model kompleksowego systemu współpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodych więźniów w województwie lubelskim” realizowany w ramach umowy nr POKL.07.01.01-06-359/11-00 z póź. zm. zawartej dnia 30 marca 2012 roku. Współpraca przy ekspertyzach.

 

„Studia podyplomowe w zakresie badań klinicznych – nowa oferta edukacyjna KUL w ochronie zdrowia” nr projektu FSS/2013/HEI/W/0154” Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, działanie: Rozwój Polskich Uczelni, aplikacja 7 czerwca 2013 roku. Kierownik merytoryczny projektu. Projekt nie przeszedł oceny formalnej.

 

„Przystanek „Wsparcie”. Kompleksowy model aktywnego doradztwa społecznego” – projekt w ramach II Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju INNOWACJE SPOŁECZNE, projekt złożony 26 marca 2014 roku, zarejestrowany pod nr IS-2-74. Kierownik projektu. Projekt przeszedł ocenę formalną 9 maja 2014 roku. Projekt nie przeszedł oceny merytorycznej.

 

Kompleksowy model aktywnego doradztwa społecznego, kierownik projektu, projekt złożony w MINISTERSTWIE PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Departament Pożytku Publicznego, Konkurs FIO 2015. Projekt przeszedł ocenę formalną i merytoryczną, ale nie otrzymał finansowania z powodu braku środków, projekt złożony w styczniu 2015 roku.

 

Potrzeby edukacyjne pracowników socjalnych w obszarze przeciwdziałania samobójstwom w rodzinie, Złoty Grant Wydziału Teologii, kierownik projektu, realizacja 2015-2016

 

Projekt pt. „Pracownik socjalny profesjonalnym wsparciem rodziny z patologicznym hazardem – II edycja” w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia, Krajowym Biurem ds.  Przeciwdziałania Narkomanii (umowa nr 132/HE/2017), kierownik projektu, realizacja 2017-2018

 

"Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji Studentów i Pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II" - POWR.03.05.00-00-Z207/17 III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Zadanie X, etap XVII. Członek Komisji ds. jakości i realizacji projektu. 2018-2022.

 

"Welcome to KUL. Wzmacnianie kompetencji w relacjach międzynarodowych na uniwersytecie" w ramach programu NAWA: Welcome to Poland; 2018-2020; lider merytoryczny projektu

 

"STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego" w ramach 2.5 Skuteczna pomoc społeczna; POWR.02.05.00-IP-03-00-017/18; okres realizacji projektu 2019-2020; ekspert i członek komitetu sterującego

 

Więcej:

 

Projekty międzynarodowe

 

Centrum Badań nad Rodziną

 

Projekty: Gra o życie i Homo homini

Autor: Jarosław Jęczeń
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2019, godz. 12:47 - Jarosław Jęczeń