Międzynarodowe

 

za granicą:

 

 1. Prawda i wolność w ujęciu Karola Kard. Wojtyły. Referat wygłoszony podczas THE 15TH POLISH TEACHERS AND PARENTS' COMMITTEE MEMBERS CONFERENCE, Portland, OR, USA, 26 maja 2018 r.

 2. Ресоціалізація через освіту (Resocjalizacja poprzez edukację). National University of Educational Management - Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kijów, 14 maja 2015 roku.

 3. Mass media in Janusz Korczak's Life. Inspirations for Social Work Today. Wyklad podczas Janusz Korczak-Symposium. "Konstitutionelle Pädagogik als Grundlage pädagogischer Entwicklung”,  Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, 3-5.12.2012r.
 4. I mezzi di comunicazione come servizio alla familia in Europa. Wykład podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: "Famiglia, Chiesa e vita buona nell’Europa della modernita”, Agrigento, Italia, 28 maja 2011 r.
 5. Cyber-exploitation in Family Life. Wykład podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Gewalt in der Gesellschaft, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, 26 maja 2010 r.
 6. НЕПОВНОСПРАВНА ЛЮДИНА У СВІТІ СУЧАСНИХ ЗАСОЪІВ СУСПІЛЬНОЇ ІНФОРϺАЦІЇ (Osoba niepełnosprawna w świecie współczesnych środków społecznego przekazu). Wykład podczas Międzynarodowego Sympozjum Naukowego pt. Polska i Ukraina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych, zorganizowanego w dniach 25-26 czerwca 2009 roku przez INoR we Lwowie (we współpracy z Instytutem Rodziny i Życia Małżeńskiego Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie).
 7. НОВІ МЕДІА – НОВИЙ СТИЛЬ КОМУНІКАЦІЇ З СІМ'ЄЮ. Wykład podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФАХОВОГО ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТОСТІ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ, zorganizowanej przez Uniwersytet Kijowski, 24 kwietnia 2009 r.

 

w Polsce:

 

 1. New Technologies, New Communications, New Violence. Wykład podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej (wideokonferencja) pt. "Youth Development in Africa and in Europe - opportunities and challenges", KUL-Tangaza University College, Lublin-Nairobi, Kenia, 9 marca 2015r.
 2. Streetworking - uczestnictwo czy alienacja? Wykład podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat streetworkingu pt. „Filozofia streetworkingu”, KUL, 5 listopada 2013r.
 3. Streetworking online? Wykład podczas II Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat steetworkingu pt. „Granice streetworkingu”, KUL, 7 listopada 2012r.
 4. Środki społecznego przekazu o ochronie życia w Polsce. Wykład podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia pt. „Życie czy śmierć? Wybierajcie”, KUL, 19 marca 2012 r.
 5. Nowe technologie komunikacyjne w pracy socjalnej. Wykład podczas I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Streetworking. Nowe wyzwania przed pracą socjalną”, KUL, 27 lutego 2012 r.
 6. Być wolontariuszem – Powołanie do służby. Wykład podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji Europejskiego Dnia Wolontariatu pt. „W służbie nadziei – Wolontariat hospicyjny”, KUL, 8/9 kwietnia 2011 r.
 7. Grooming zagrożeniem dla rodziny. Wykład podczas Międzynarodowego Kongresu Rodziny pt. Wartość i dobro rodziny, zorganizowanego w dniach 12-13 maja 2009 roku przez INoR z okazji 10-lecia Instytutu.
 8. Active Learning serving Family. Wykład podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Symposium on Scholarship of Teaching and Learning, zorganizowanej przez Purdue University Calumet z Indiana & Illinois, KUL, 17-20 marca 2009 r.
 9. Komunikacja oglądem człowieka. Wykład podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Media w wychowaniu chrześcijańskim”, zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Chrześcijańskiej Instytut Pedagogiki KUL, 19 listopada 2008 r.

 

Krajowe:

 

 1. Samospełnienie osoby w komunikacji interpersonalnej, referat podczas I Colloqium Medioznawstwa Personalistycznego im. Walerego Pisarka, Lublin, KUL, 28 listopada 2018 r.
 2. Potencjał KUL w tworzeniu Migracyjnego Centrum Analitycznego, prezentacja na zaproszenie Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Warszawa, 17 maja 2018 r.
 3. Przedsiębiorczość, innowacyjność, nauka, referat podczas Kongresu Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim, 16 kwietnia 2018 roku, UW Lublin
 4. Symbolika i tradycja chleba – wczoraj i dziś, referat podczas Targów Pracy 2018 i Konferencji: „Ratujmy chleb – nowoczesne piekarstwo – nowoczesny piekarz”, 18 kwietnia 2018 roku, Centrum Targowo-Wystawiennicze Targi Lublin S.A., Lublin
 5. Edukacja medialna w rodzinie, referat podczas Narodowej Debaty o Rodzinie, 27 września 2017 roku, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa
 6. Pozytywna komunikacja w dialogu międzypokoleniowym. Uczestnictwo w debacie zorganizowanej przez Urząd Miasta Lublin z okazji 700-lecia miasta, w ramach Tygodnia Dialogu Międzypokoleniowego: „Lublin inspiracją (od) pokoleń”, Lublin, Teatr Stary, 26 kwietnia 2017 roku.
 7. Człowiek jest osobą. Wobec wyzwań nowoczesnej polityki prorodzinnej. Referat podczas Narodowego Kongresu Rodziny pod hasłem: „Rodzina energią dla Polski”, Warszawa, PGE Stadion Narodowy, 25 marca 2017 roku.
 8. Dramat Judasza - granice ludzkiej wolności. Referat w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Gra o życie": Samobójstwo - pragnienie śmierci czy niemy krzyk rozpaczy. Lublin, KUL, 23 listopada 2016 roku.
 9. Progres czy regres w komunikacji interaktywnej młodego pokolenia. Referat w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Dylematy młodego pokolenia - między teraźniejszością a przyszłością. Kraków, UPJPII, 24 maja 2016 roku.
 10. Człowiek jest osobą. Referat podczas konferencji naukowej: Godność i wartość człowieka. Społeczno-socjalny wymiar pracy z uchodźcami, KUL Lublin, 14 marca 2016 roku.
 11. Oczami miłosierdzia. Wykład podczas konferencji: Inauguracja Roku Miłosierdzia, Lublin, 8 grudnia 2015 roku.
 12. Pro-life czy anti-life mentality w mass mediach. Wykład podczas Konferencji Naukowej ramach przygotowania do Lubelskiego Marszu Życia pt. Rodzina wobec współczesnych wyzwań, KUL, 28 maja 2015 roku.
 13. Być w przestrzeni medialnej. Wykład podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat streetworkingu pt. Streetworking w przestrzeni medialnej”, KUL, 12 listopada 2014 roku.
 14. Tożsamość i posłannictwo rodziny. Refleksja filozoficzno-teologiczna. Wykład podczas ogólnopolskiej konferencji "Rodzina drogą Kościoła" zorganizowanej przez studentów Koła Naukowego Kanonistów KUL, 25 marca 2014 roku.
 15. Tożsamość i posłannictwo rodziny w Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym Jana Pawła II. Wykład w Wyższej Szkole Zarządzania i Adminisracji w Zamościu z okazji Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego "Sacrofilm", 20 marca 2014 roku.
 16. Dzień Pański – Dzień Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Wykład wygłoszony podczas Konferencji w ramach przygotowania do Lubelskiego Marszu Życia pt. Święto i praca w rodzinie, KUL, 29 maja 2012 roku.
 17. Nowe technologie komunikacyjne w rodzinie z osobą niepełnosprawną. Wykład podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Funkcjonowanie rodziny z niepełnosprawnością i długotrwałą chorobą. Formy i obszary pomocy, wsparcia oraz terapii. Ujecie interdyscyplinarne, Centrum Kultury, Janów Lubelski, 24 maja 2012r.
 18. Homo sapiens czy homo videns? Przekroczyć siebie w stronę prawdy. Wykład podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Gra o życie”. Tytuł konferencji: „Człowiek w l@biryncie sieci”, KUL, 23 maja 2012 r.
 19. Aktywność w sieci – ryzyko przemocy i uzależnienia. Wykład wygłoszony podczas XVI Lubelskich Spotkań Naukowych, organizowanych przez Katedrę i Klinikę Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego  Lublinie, Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze Etiuda, Lublin, 10-12 maja 2012r.
 20. Czy rodzice jeszcze wychowują? Wykład podczas dyskusji panelowej w ramach Duszpasterskich Wykładów Akademickich pt.: Czas rodziny – czas nadziei, KUL, 29-30 sierpnia 2011 r.
 21. Second life. Wykład podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Gra o życie”. Tytuł konferencji: Hazard i gry komputerowe, KUL, 1 czerwca 2011 r.
 22. Możliwości wzmacniania jakości wsparcia hospicyjnego. Wykład podczas Konferencji Naukowej pt. „Strategie przeciwdziałania wykluczeniu grup zagrożonych marginalizacją społeczną”, Kazimierz Dolny, 14 maja 2011 r.
 23. W jaki sposób uczelnie wyższe przygotowują do pracy w sektorze socjalnym – szanse i zagrożenia. Wykład podczas sesji plenarnej Konferencji Naukowej: „Jak płonąć i się nie wypalić”, zorganizowanej przez Psychodynamiczne Centrum Terapeutyczno – Szkoleniowe, Trybunał Koronny, Lublin, 25 lutego 2009 r.
 24. Rodzina a mass media. Rodzina jako communio personarum w przestrzeni medialnej. Wykład podczas XIII Łódzkich Dni Rodziny, Szczyt w Sprawach Rodzin, 19 maja 2006r.
 25. Rodzina a mass media. Wykład podczas konferencji „Przemoc w Internecie – dzieci w zagrożeniu”, organizowanej przez Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, 13 grudnia 2005r.

 

 

Autor: Jarosław Jęczeń
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2018, godz. 13:02 - Jarosław Jęczeń