WYKŁADY

 

Człowiek i rodzina w przestrzeni mass mediów (wykład)

 

KONWERSATORIA

 

Mass media a pomoc społeczna (konwersatorium)

 

Media w życiu rodziny (konwersatorium)

 

Mass media a osoby wykluczone społecznie (konwersatorium)

 

WARSZTATY

 

Komunikacja interpersonalna i medialna w rodzinie (warsztaty)

 

SEMINARIUM NAUKOWE

 

Komunikacja interpersonalna i medialna (seminarium naukowe)

 

 

 

 

 

 

Autor: Jarosław Jęczeń
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2016, godz. 10:41 - Jarosław Jęczeń