Międzynarodowe i krajowe:

 

 1. Wiedza, umiejętności i kompetencje doradcy życia rodzinnego. Prelekcja na zaproszenie Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Lubelskiej, Lublin, 28 maja 2017 roku.
 2. Perswazja i manipulacja we współczesnych mass mediach. Prelekcja na zaproszenie Katolickiego Klubu Dyskusyjnego, New York, 24 lipca 2016 r.
 3. Personalizm Karola Wojtyły - propozycja dla współczesnych mass mediów. Prelekcja na zaproszenie Katolickiego Klubu Dyskusyjnego, New York, 27 lipca 2014 r.
 4. Wpływ mass mediów na kształt współczesnej rodziny. Kanada, Montreal, Biblioteka Polska, 2 lutego 2008 r.
 5. Jak mass media w Polsce kreują dzisiaj obraz człowieka? – odczyt w Polskim Instytucie Naukowym w Kanadzie, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Montreal, 1 lutego 2008 r.
 6. Dzień Pański a Dzień Eucharystii – w oparciu o nauczanie Jana Pawła II i Benedykta XVI. Prelekcja, Kanada, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Montreal, parafia św. Trójcy, 27 stycznia 2008 r.
 7. Sytuacja społeczno-polityczna w Polsce. Prelekcja, Kanada, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Winnipeg, 9 października 2007 r.
 8. Mass media w Polsce. Prelekcja, Parafia Matki Boskiej Jasnogórskiej, Los Angeles, 17 sierpnia 2007 r.
 9. Człowiek Stamtąd – refleksja o ś.p. ks. Janie Twardowskim, Kanada, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Montreal, 18 lutego 2006 r.
 10. Współczesna panorama polityczno-społeczna Polski, Prelekcja, Kanada, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Edmonton, 2006 r.
 11. KUL na tle historii miasta Lublina. Prelekcja, Kanada, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Calgary, 2006 r.
 12. Wizja człowieka w ujęciu Kardynała Karola Wojtyły – profesora KUL. Wykład, Kanada, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Calgary, 2006 r.
 13. Lubelskie lata Karola Wojtyły. Jan Paweł II na Lubelszczyźnie i w KUL. Prelekcja, Kanada, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Calgary, 2006 r.
 14. Myśląc Europa... – Prelekcja z multimedialną projekcją tekstów Jana Pawła II o Europie. Adhortacja Apostolska Jana Pawła II Ecclesia in Europa, Kanada, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Calgary, 2006 r.
 15. O człowieku – według Kardynała Józefa Ratzingera. Wykład, Kanada, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Calgary, 2006 r.
 16. Przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa”. Refleksja nad encykliką Benedykta XVI Deus caritas est, Kanada, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Calgary, 2006 r.
 17. Problem wychowania – problem dzieci czy rodziców. Wykład, Kanada, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Calgary, 18 stycznia 2005 r.
 18. Środki społecznego przekazu w Polsce a nowa ewangelizacja. Wykład, Kanada, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Calgary, 17 stycznia 2005r.
 19. Przygotowanie do obsługi medialnej peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Archidiecezji Lubelskiej. Zajęcia z zakresu edukacji medialnej ze studentami Wydziału Teologii kurs B Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Metropolitalne Seminarium Duchowne, Lublin, 24 maja 2004 r.
 20. Media a współczesne duszpasterstwo. Zajęcia z zakresu edukacji medialnej ze studentami Wydziału Teologii kurs B Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Metropolitalne Seminarium Duchowne, Lublin, 17 maja 2004 r.
 21. Talent poznania. Wystąpienie podczas spotkania z młodzieżą parafii św. Ferdynanda w Chicago, 6 marca 2004 r.
 22. Orędzie na XIX Światowy Dzień Młodzieży. Wystąpienie podczas spotkania z młodzieżą parafii św. Ferdynanda w Chicago, 4 marca 2004 r.
 23. Debaty na temat roli środków współczesnego przekazu w dzisiejszym świecie oraz edukacji medialnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w mass-mediach Chicago: lokalnych dziennikach (Dziennik związkowy, Kurier codzienny), prasie katolickiej (Niedziela), telewizji (Polvision, TV Pielgrzym) oraz rozgłośniach (Polskie Radio, Wietrzne Radio, Radio Polonii 2000, Radio Czuma), Chicago, 08.01.-08.03.2004r.
 24. Środki społecznego przekazu we współczesnej Polsce. Ogólna panorama. Wystąpienie podczas spotkania z młodzieżą w parafii św. Jakuba w Chicago, 30 stycznia 2004 r.
 25. Ewangelia, poznanie i praktyka. Wykład podczas konferencji zorganizowanej przez Koło Studentów Socjologii KUL pt. „Socjolog na rynku pracy”, KUL, 9 grudnia 2003 r.
 26. Komercja a media. Wykład podczas Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Chełmie, 27 maja 2003 r.
 27. Wizja człowieka w komunikacji współczesnego świata. Wykład w Domu Dziennikarza, Kazimierz Dolny, 19 maja 2001 r.
Autor: Jarosław Jęczeń
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2017, godz. 13:02 - Jarosław Jęczeń