Katedra Katechetyki Integralnej

 

Przedmiotem badań w Katedrze Katechetyki Integralnej jest rzeczywistość postaw religijnych oraz możliwość ich kształtowania na katechezie a także ułatwienie katechetom zrozumienia struktury i dynamizmów postaw a także świadomego ich formowania. Kolejnym kierunkiem badań jest próba wydobycia z Obrzędów błogosławieństw dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich zasadniczych treści teologicznych, aby można było nimi ubogacić przepowiadanie katechetyczne. Najnowszym kierunkiem badań jest problematyka dotycząca pedagogiki religii.

Autor: Ryszard Podpora
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2010, godz. 20:11 - Paweł Mąkosa