Recenzje i wstępy:

bd21312_ C. De Riggi, Giovanni Climaco, La scala del Paradiso, recenzja w VoxP 18 (1990).

bd21312_ Przedmowa, w: Tysiąc imion Chrystusa, red. J. Pałucki, Lublin 1994.

 

Wstępy i wprowadzenia:

bd21312_ Wojna sprawiedliwa – w przekazach patrystycznych, w: Wojna sprawiedliwa. Przesłanie moralne Kościoła, red. J. Nagórny 2003.

bd21312_ Wstęp w: Mistrz i Przyjaciel, red. J. Pałucki, Lublin 1997.

bd21312_ Słowo wstępne, w: Czterdziestolecie Soboru Watykańskiego. Refleksja Wydziału Teologii KUL, red. A. Czaja, L. Górka, J. Pałucki, Lublin 2007.

bd21312_ Słowo wprowadzające, RT 51(2004), z. 6.

bd21312_ Słowo wprowadzające, w: Lumen Christi tantum in Ecclesia, red. T. Paszkowska, Lublin 2005.

bd21312_ Słowo Dziekana Wydziału Teologii KUL, w. RT 53 (2006) z. 8.

bd21312_ Wstępne słowo, w: Bóg jest Miłością. Księga Jubileuszowa ku czci Ks. Prof. W. Słomki, red. M. Chmielewski, A. Rybicki, Lublin 2006.

bd21312_ Słowo Dziekana Wydziału Teologii KUL, w: G. Kaliszewski, Słowa jak gromy mówiące… Przepowiadanie Księdza Biskupa Romana Andrzejewskiego (1938-2003) jako odpowiedź na wezwania czasów współczesnych,  Lublin 2007.

bd21312_ Słowo wstępne, w: Mariologia Jana Pawła II. Problem interpretacji – sposób recepcji, red. K. Klauza, K. Pek, Lublin 2007.

bd21312_ Słowo wprowadzające w: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Ks. Prof. M. Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, red. S. Ledwoń, K. Kaucha, Z. Krzyszowski, J. Mastej, A. Pietrzak, Lublin 2007.

 

Recenzje i sprawozdania:

bd21312_ Sprawozdanie – Demonologia w nauce Ojców Kościoła 9Sekcja Patrystyczna, Siedlce, 21-22 IX 1998), VoxP 18(1998) t. 34-35.

 

Popularnonaukowe i inne:

bd21312_ Biskup z Mediolanu, w 1600 rocznicę śmierci św. Ambrożego, „Niedziela” 40(1997).

bd21312_ Ks. Prof. Zahajkiewicz w 40 lecie kapłaństwa i 30 lecie pracy dydaktyczno  naukowej, „Przegląd Uniwersytecki”, X (1998) nr 1(51).

bd21312_ Umiejętne rozpoznawanie znaków czasu, „Gość Niedzielny” 42(1998) nr 75.

bd21312_ Przybliżyć bogactwo Kościoła pierwszych wieków, „Gość Niedzielny” 75(1998) nr 24.

 

bd21312_ Duszpasterstwo po włosku, „Gość Niedzielny” 67(LXXV) 25 XI 1998.

bd21312_ W trosce o jakość wykształcenia teologów, „Przegląd Uniwersytecki”, XI(1999) nr 3.

bd21312_ Bp Roman Andrzejewski, Rozważania o Modlitwie Pańskiej przeznaczone na Rok Boga Ojca, rec. w „Niedziela” 42(1999) nr 12 A.

bd21312_ Biskup Roman Andrzejewski, „Obserwator” 15(2004) nr 12.

bd21312_ Pierwszy Biskup stanu wojennego, Niedziela 49(2006) nr 50.

bd21312_ Redakcja VIII tomu Encyklopedia Katolicka (2000)  - członek Redakcji Naczelnej.

Początek strony

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 28.07.2008, godz. 12:17 - Ewa Zięba